Oefentoets en proefexamen

Maak een oefentoets en slaag voor een examen!

Oefentoets.com

Bij veel oefentoetsen is er onderscheid gemaakt tussen oefenvragen en oefenexamens. De oefenvragen zijn per onderwerp ingedeeld en kun je zonder tijdslimiet maken. Na beantwoording van iedere vraag zie je direct of je het juiste antwoord hebt gegeven. Aan het eind van de oefenvragen kun je alle vragen en antwoorden opnieuw bekijken. De oefenexamens bestaan uit een langere serie vragen en meestal moeten de ze vragen met tijdslimiet beantwoord worden. Na het beantwoorden van alle vragen krijg je de uitslag te zien. Je kunt vervolgens de uitslag van alle vragen en antwoorden bekijken. Bekijk de verschillende oefentoetsen die je kunt maken.

Test je kennis online

Onze populaire toetsen

Auto theorie

Gevaarherkenning oefenen

Eén van de onderdelen van het theorie examen auto is gevaarherkenning. Bij gevaarherkenning moet je inschatten of je moet remmen, het gas loslaten of niks moet doen in een bepaalde verkeerssituatie.

  • 56 vragen
  • 45 minuten

VCA

B – VCA oefenvragen

Per onderwerpt zijn er 10 of eerdere oefenvragen die je kunt maken. Het zijn multiple choice vragen met meestal 3 antwoordkeuzes.

  • 250 + vragen
  • 120 minuten

Medisch rekenen

Verpleegkundig rekenen

Deze gratis oefenvragen voor het verpleegkundig rekenen helpen jou de basis vaardigheden voor berekenen in de zorg. De oefenvragen zijn op het niveau van een verpleegkundig MBO 3 en MBO 4 afgestemd.

  • 56 vragen
  • 45 minuten

Auto theorie

Verkeersborden oefenen

De oefentoetsen bevatten de meest voorkomende verkeersborden in Nederland. Het zijn niet alleen verkeersborden maar ook wegbewijzering en wegbebakeningen.

  • 56 vragen
  • 45 minuten

Oefentoets

OefentoetsSVH Sociaal hygiene

Het SVH social hygiëne examen is wettelijk verplicht gesteld op basis van de drank- en horecawet. Er dient ten minste één leidinggevende aanwezig te zijn met een SVH certificaat om alcoholische dranken te mogen schenken. Bereid je goed voor op het examen door veel oefenvragen en proefexamens te maken. Maak een gratis proefexamen SVH sociale hygiëne.

Het SVH horecaportier examen is verplicht voor alle horecaportiers werkzaam in de horeca. De veiligheid van klanten en de medewerkers van het horecabedrijf moet gewaarborgd zijn. Daarnaast is ook de gastvrijheid aan de deur een belangrijk aspect aan het horecaportiers vak.

VCA

Binnen veel organisaties is er veel aandacht voor de veiligheid, gezondheid en het milieu. Het doel is te zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. Ook de Arbeidsomstandighedenwet stelt eisen, waardoor werkgevers verplicht worden aandacht te hebben voor de gezondheid en welzijn van de werknemers. Met het VCA proefexamen bereid jij je voor op het examen VCA basisveiligheid.

Voor leidinggevende binnen organisaties is er een uitgebreider examen, waardoor uitgebreidere kennis wordt getoetst. VCA vol staat voor Veiligheid voor Operationeel Leidinggevende, waarmee het onderscheid met de basisveiligheid certificering duidelijk wordt gemaakt. Als je VCA VOL gecertificeerd bent, kun je de juiste beslissingen nemen op relevante praktijksituaties. Als jij een VCA VOL examen op korte termijn moet afleggen maak dan snel een VCA VOL proefexamen.

Samenvattingen via Oefentoets

Met behulp van Oefentoets.com wordt van de verschillende oefentoetsen en proefexamens ook de samenvattingen aangeboden. Deze samenvattingen zijn gebaseerd op de officiële lesstof, waardoor de kwaliteit gewaarborgd is.

Wft Basis

Wft betekent Wet op het financieel toezicht. Het uitgebreide stelsel van toezicht op financiële ondernemingen die wij in Nederland kennen (toezicht op banken, verzekeraars, beleggingsinstellingen e.d.) is daarmee voor een groot deel geregeld in één wet. Vervolgens is op basis van de Wft de lagere regelgeving gebaseerd. Om als adviseur binnen de financiële wereld actief te kunnen zijn moet je in veel gevallen beschikken over het Wft basis diploma. Als je een dipoma Wft basis in bezit hebt kun je aantonen dat je beschikt over voldoende vaktechnische kennis.

Medisch rekenen

Voor iedereen die werkzaam is in de zorg is het medisch rekenen belangrijk. Als je werkzaam bent in de zorg krijg je vaak te maken met medicatie, bloedtransfusies of het toedienen van zuurstof. Op moment dat een verpleegkundige het medisch rekenen onvoldoende beheerst kan dit vervelende gevolgen hebben. Gebruik de handleiding medisch rekenen die beschikbaar is gesteld door Oefentoets.com en maak vervolgens de oefenvragen verpleegkundig rekenen. Blijf oefenen en herhaal de oefenvragen, waardoor ook jij het rekenen snel zult beheersen!

Verkeersborden

Moet jij je theorie examen oefenen of wil jij gewoon verkeersborden oefenen om je kennis te toetsen? Via Oefentoets.com kun jij alle categorieën verkeersborden oefenen, waardoor je gemakkelijk de theorie beheerst. Niet alleen de verkeersborden worden getoetst maar ook de wegbewijzering en wegbebakeningen, waardoor je volledig op de hoogte zult zijn na het maken van de oefentoetsen. Binnen de Nederlandse Wet zijn de verkeersborden ingedeeld in categorieën, waardoor deze eenvoudig te onderscheiden zijn. Veel oefenen en herhaling en ook jij kunt met een gerust hart de weg op!