BHV

BHV

Een bedrijfshulpverlener (BHVer) is binnen elk bedrijf volgens de Arbo-weg verplicht. Een BHVer kan bij brand of andere soorten calamiteiten passende maatregelen treffen, waardoor bezoekers en werknemers een lagere risico lopen op schade.

Het aantal BHVers is afhankelijk van het aantal werknemers die werkzaam zijn binnen een bedrijf. Daarnaast is het aantal BHVers afhankelijk van het aantal bezoekers die dagelijks aanwezig kunnen zijn binnen een bedrijf. Een bedrijf is dus verantwoordelijk voor de veiligheid van werknemers en bezoekers.

Een EHBO diploma staat niet gelijk aan een BHV diploma. Een BHVer heeft extra kennis omtrent evacuatie en brandbestrijding, terwijl een EHBOer met name de medische eerste hulp kan verlenen aan slachtoffers. Het is wel gebruikelijk dat een bedrijf zowel EHBOers als BHVers aanwezig heeft.