BVCA

BVCA

BVCA

 

Een bedrijf moet een veiligheidsmanagement systeem  hebben om aan te tonen dat er voldoende aandacht is voor: veiligheid, gezondheid en milieu.

Veel bedrijven eisen van de onderaannemers (ingehuurde bedrijven) om VCA gecertificeerd te zijn. Dat betekent dat alle medewerkers van de onderaannemers een VCA diploma moeten hebben.
De volgende diploma’s moeten de medewerkers hebben:
Uitvoerende = Basisveiligheid VCA (B-VCA)
Leidinggevende = VOL-VCA-diploma

 

BVCA oefenvragen

Wil je goed voorbereid naar het basisveiligheid VCA examen?

Om je goed voor te bereiden op BVCA is het belangrijk om veel te oefenen. Door veel te oefenen  kun je de lesstof beter onthouden en ben je minder tijd kwijt. Maak via oefentoets.com gratis oefenvragen of proefexamens BVCA.

Maak nu gratis proefexamens BVCA

Voorbeeld vragen BVCA

 1. Wat moet je altijd afschermen bij een vast opgestelde slijpmachine?
 • De leunspaan
 • De zijkanten van de stenen
 • Je volledige lichaam.

 

 1. Een steelhamer moet aan een voorwaarde voldoen voordat je er veilig mee kunt werken.
  Welke voorwaarde is dit?
 • De steel moet geborgd vastzitten aan de kop van de hamer.
 • De hamer moet schoon en vetvrij zijn.
 • De steel moet van kunststof zijn.

 

 1. Op welk moment moet een hijsband afgekeurd worden?
 • Als de hijsband verkleurd is.
 • Als de hijsband twee jaar of ouder is.
 • Als het label onleesbaar is.

 

 1. Wat kan gevaarlijk zijn bij sloopwerkzaamheden?
 • Dat er geen ventilatie meer werkzaam is in het gebouw.
 • Dat je bekneld kan raken.
 • Dat je tegen uitstekende constructie delen loopt.

 

 1. Welke soort straling komt vrij bij lassen en is schadelijk voor de ogen?
 • Ultraviolette straling.
 • Alfastraling.
 • Gammastraling.

 

Maak nu gratis proefexamens BVCA

 

Antwoorden BVA

 

Vraag

Antwoord

1

B

2

A

3

C

4

C

5

A

SSVV

SSVV

SSVV

SSVV betekent Stichting Samenwerking Voor Veiligheid.

Het VCA-systeem wordt beheerd door de Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV).

 

Met het B-VCA diploma laat een medewerker zien dat hij de basiskennis bezit van VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu). Deze basiskennis van een medewerker is noodzakelijk voor een bedrijf  om de VCA-certificering te behalen. Er wordt met het VCA certificaat dus aangegeven dat er veilig gewerkt kan worden binnen de organisatie. De normen worden dus bepaald door de SSVV. Door de VCA certificaten te verstrekken aan de bedrijven bevestigt het SSVV dat een bedrijf voldoet aan de normen. Een onderdeel van de VCA-certificering is dat alle medewerkers het B-VCA diploma hebben. In de praktijk is het nagenoeg verplicht om de VCA certificaat te halen, omdat veel bedrijven van elkaar verlangen dat er veilig gewerkt wordt. Zonder VCA-certificering kan je dus soms niet als onderaannemer aan de slag. Naast het veilig werken geeft het VCA certificaat aan dat er rekening wordt gehouden met het milieu en de gezondheid van uzelf en anderen.

 

Via oefentoets.com kun je gratis VCA oefenvragen of een VCA proefexamen maken.

VCA en wetgeving

VCA certificering is voor bedrijven, zodat er een gezonde en veilige werkomgeving voor de medewerkers ontstaat: VCA staat voor:
VGM (veiligheid, gezondheid en milieu).
Checklist
Aannemers

Samenvatting basisveiligheid VCA (B-VCA)

Binnenkort is de samenvatting basisveiligheid VCA verkrijgbaar voor slechts € 4,95. De verwachting is eind maart 2017. Bekijk regelmatig de website om te kijken of de samenvatting al online is verschenen.

Zelfstudie basisveiligheid VCA (B-VCA)

Wil je het basisveiligheid VCA certificaat behalen met een thuisstudie, dan kan dit. Via de NHA kun je voordelige thuisstudies volgen. Binnen 3 maanden is het al mogelijk om je basisveiligheid VCA (B-VCA) te behalen. De examenkosten zijn niet inbegrepen bij een NHA thuisstudie.

Thuisstudie VCA

ssvv

Keyword: SSVV

Sociale hygiene examen

Sociale hygiene examen

Het sociale hygiene examen kun je afleggen via het SVH. Het is wettelijk verplicht om tenminste één leidinggevende in de horecaonderneming aanwezig te hebben die in bezit is van het certificaat SVH sociale hygiëne. Je wordt door de LEC-SVH bijgeschreven in het Register Sociale Hygiëne en je ontvangt de Verklaring kennis en inzicht Sociale Hygiëne als je geslaagd bent voor het examen.

Het examen bestaat uit 40 multiple-choice vragen die je in 40 minuten moet beantwoorden. Heb je 29 vragen goed beantwoord dan ben je geslaagd. Het examen wordt meestal afgelegd op een computer, waardoor je binnen een uur de uitslag ontvangt. De kosten voor het afleggen van het examen via het SVH bedraagt € 155,25.

Er zijn totaal 33 locatie verspreid over Nederland waar je examen sociale hygiene kunt afleggen. Het is ook mogelijk om 's avonds en in het weekend een examen af te leggen. Wil je op korte termijn al een examen afleggen? Dat kan! Tot een uur voor de start van het examen is er de mogelijkheid om je in te schrijven.

 

Voorbereiden op het sociale hygiene examen

Voor examens na 5 september 2016 is de lesstof aangepast. Bereid je goed voor op het examen en bestel het actuele studieboek SVH sociale hygiëne. Bespaar nu 10% op de aanschafkosten van het studieboek via de StudyStore. Via Studystore betaal je geen verzendkosten, die je bij de officiële website van de SVH wel betaalt.

Samenvatting sociale hygiene 2017

Heb je liever een samenvatting van de lesstof van het SVH sociale hygiene dat per 5 september 2016 is aangepast? Download nu de samenvatting sociale hygiëne voor slechts €3,99. Gebruik deze samenvatting om goed voorbereid naar het examen te gaan. Maak de oefenvragen en proefexamens op deze website om te toetsen of je de lesstof begrepen hebt. Heb je een vraag fout beantwoord lees dan dat onderwerp opnieuw in de samenvatting. Veel oefenvragen maken zal jou helpen de lesstof sneller te onthouden. Succes met het leren!

 

Sociale hygiene examen
       Sociale hygiene examen

 

Samenvatting WFT Basis 2017 2018

 

De samenvatting WFT basis 2017 2018 is aangepast naar de eindtermen van het CDFD vanaf 1 april 2017. Alle examens vanaf 1 april 2017 worden geëxamineerd op basis van de CDFD gestelde eindtermen.

Download de samenvatting WFT basis 2017 2018

De eindtermen beschrijven op hoofdlijnen aan welke criteria een examenkandidaat moet voldoen. In de toetstermen is dat nader gespecificeerd. De examenvragen zijn altijd op de toetstermen gebaseerd. Bij de toetstermen is ook aangegeven of het om een kennis, begrip, professioneel gedrag,  vaardigheid of competentie gaat.

De vaardigheden zijn nog niet opgenomen in de WFT basis samenvatting 2017 2018. Je zult de volgende twee onderdelen separaat moeten beoefenen.

 • Eenvoudige berekeningen maken
 • Contact met (potentiële) klanten leggen

Deze samenvatting bevat alle informatie die benodigd is voor het slagen van de Nibe-SVV.
Het examen is gebaseerd op het toetsen van de eindtermen van het college deskundigheid financiële dienstverlening (CDFD). Alle punten die opgenomen zijn in de eindtermen CDFD zijn verwerkt in deze samenvatting. Je vindt de eindtermen via: http://www.cdfd.nl/adviseurs/initieel-examen/module-basis

Taak 1. Informeren en doorverwijzen van de klant, het aangaan van de financiële relatie

Kennis
1a De persoon baseert de informatieverstrekking in de eerste lijn van de financiële dienstverlening op elementaire kennis van de financiële huishouding van de klant.
1b De persoon baseert zijn informatieverstrekking van spaar- en betaalfaciliteiten op kennis van betaal- en spaarrekeningen met inbegrip van daaraan verbonden spaar- en betaalfaciliteiten en elektronisch geld.

Vaardigheden
2b De persoon beschikt over het vermogen om te rekenen in vereiste situaties.
2b De persoon beschikt over het vermogen om de juiste gegevens voor het (intake)gesprek te inventariseren en te verwerken.

Competenties
3a De persoon demonstreert en/of bewijst dat hij een zakelijk (intake)gesprek kan voeren met de klant.
3b De persoon demonstreert en/of bewijst dat hij de klant kan informeren over financiële diensten, rekening houdend met de verschillende sociaaleconomische en sociaal-culturele kenmerken van de klant.
Taak 2. Beheren van de relatie en het verlenen van service met betrekking tot financiële diensten

Kennis
1c De persoon baseert de informatieverstrekking in de eerste lijn van de financiële dienstverlening op kennis met betrekking tot financieringsmogelijkheden van de klant.
1d De persoon baseert de informatieverstrekking in de eerste lijn van de financiële dienstverlening op kennis van de persoonlijke risico’s van de klant en mogelijke
(verzekerings-)oplossingen.
1e De persoon baseert de informatieverstrekking in de eerste lijn van de financiële dienstverlening op kennis van elementaire relevante verzekeringsbegrippen.
1f De persoon baseert de informatieverstrekking in de eerste lijn van de financiële dienstverlening op kennis van de ordening van en het toezicht op de financiële markt.
1g De persoon baseert de informatieverstrekking in de eerste lijn van de financiële dienstverlening op kennis van relevante en actuele wet- en regelgeving in de
verzekeringssector.

Vaardigheden
2c De persoon beschikt over het vermogen om leads te genereren.
2d De persoon beschikt over het vermogen om informatie vast te leggen, klantdossiers te onderhouden, klant- en productgegevens te registreren en te muteren.

Competenties
3c De persoon demonstreert en/of bewijst dat hij klachten van klanten kan behandelen.
3d De persoon demonstreert en/of bewijst dat hij relaties kan beheren en/of aangaan met betrekking tot het verlenen van financiële diensten, rekening houdend met zeer wisselende klantbehoeften, klantsituaties, wettelijke en organisatorische bevoegdheden.

Algemene vaardigheden - Professioneel gedrag
Vaardigheden
De persoon beschikt over het vermogen om dilemma’s op het gebied van integer handelen in de uitoefening van zijn beroep te analyseren en bespreekbaar te maken:
• dilemma’s inzake serviceverlening en kosten van serviceverlening;
• dilemma’s inzake bevoegdheden en afhandeling van klantvragen;
• dilemma’s inzake situaties (specifiek voor financiële dienstverlening) die wettelijk niet zijn toegestaan;
• dilemma’s inzake situaties (specifiek voor financiële dienstverlening) die maatschappelijk niet wenselijk zijn.

Download de samenvatting WFT basis 2017 2018

Samenvatting WFT Basis 2017 2018

 

Samenvatting SVH sociale hygiene 2017

Samenvatting SVH sociale hygiene 2017

Download de samenvatting SVH sociale hygiëne 2017 voor € 3,99. Na het afrekenen ontvang je binnen enkele minuten een e-mail met de download link. De samenvatting is inmiddels beoordeeld met 4,9/5 sterren op basis van 9 reviews (per 16 februari 2017). Lees de samenvatting en controleer of je de lesstof begrepen hebt door de oefenvragen te maken. Herhaal regelmatig de oefenvragen en proefexamens. Dit is de meest effectieve leermethode.

Samenvatting SVH sociale hygiene 2017

Wat betekent sociale hygiëne?
Hygiëne is afkomstig van Hygieia, dit betekent ‘de godin van de reinheid en gezondheid’. De ondernemer zorgt voor een goede gezondheid van de medewerkers en klanten. Het woord sociaal betreft ‘de samenleving’ (maatschappij). Dit zijn de mensen om ons heen.

Definitie sociale hygiëne
Met sociale hygiëne wordt bedoeld dat mensen respect hebben voor elkaars lichamelijke en geestelijke gezondheid en rekening houden met elkaar.

1.1 Waarom sociale hygiëne?

Het samenkomen van mensen en gezelligheid en ontspanning gaat vaak samen met eten en drinken. Teveel alcohol kan op langere termijn schade veroorzaken. Zowel lichamelijke klachten als maatschappelijke problemen. Om dit te voorkomen bestaat ook de Drank- en horecawet. Deze wet stelt eisen aan de kennis van de leidinggevende op gebied van sociale hygiëne. Een leidinggevende moet het volgende weten:
1. Invloed van alcohol op lichaam en geest (en combineren met drugs of medicijnen).
2. Alcoholmisbruik en de verslaving.
3. Wet- en regelgeving van alcohol.
4. Kansspelautomaten en gokverslaving.

Sociale hygiëne is een verplicht hulpmiddel om verantwoord alcohol te schenken. (Verplicht voor leidinggevende)

Waarden en normen

Sociaal gedrag bestaat uit waarden en normen.
De waarden en normen worden van jongs af aan aangeleerd door de omgeving waarin wij leven (samenleving). Dit is bijvoorbeeld thuis, op school, op het werk of via de televisie. Deze omgeving is ons referentiekader. Sociaal gedrag is daarom ook elkaar respecteren op basis van normen en waarden.
Een waarde is dat wat iemand nastreeft. Dit kan bijvoorbeeld zijn: eerlijk zijn, lief en zorgzaam zijn, delen van materialen of niet roken. Elk individu heeft in principe zijn eigen waarde en kan deze zelf bepalen. Een norm of fatsoensnorm is datgene zoals dat in onze cultuur is bepaald. Bijvoorbeeld geen voeten op de bank, opstaan voor ouderen in de tram, niet voordringen. De normen zijn ‘in principe’ voor elke Nederlander als vanzelfsprekend. Uiteraard kunnen er wel verschillen bestaan, zoals bijvoorbeeld dat de één drinkt uit een glas en de ander uit een fles. De waarden die bestaan vormen de normen. De normen zijn daarom concrete gedragsregels.

Download de samenvatting SVH sociale hygiëne 2017 voor € 3,99.

Samenvatting SVH sociale hygiene 2017Samenvatting SVH sociale hygiene 2017

Wat betekent SVH

Wat betekent SVH

In dit artikel vind je antwoord op de vraag: wat betekent SVH?

De Stichting Vakbekwaamheid Horeca (afgekort: SVH) is een door werkgevers– en werknemersorganisaties in Nederland in het leven geroepen organisatie om de vakbekwaamheid in de horecasector te vergroten.

SVH wordt vanaf 1-1-2014 geleid door een directeur onder toezicht van een Raad van Toezicht. Samen met partners uit het bedrijfsleven, onderwijs, brancheorganisaties en beroepsgilden stelt SVH kwaliteitseisen voor de horecabranche vast. Op basis daarvan worden examens en leermiddelen ontwikkeld voor het (mbo-)onderwijs, opleiders en ondernemers. Namens de horecabranche fungeert SVH als exameninstituut voor het behalen van diverse vakbekwaamheidsdiploma’s in de sector. Namens het ministerie van VWS is de examencommissie van SVH 2.0 (LEC-SVH) aangewezen om (aspirant) leidinggevenden van horecabedrijven en slijterijen te toetsen of zij voldoen aan de eisen die de wetgever op het gebied van Sociale Hygiëne in het kader van de Drank- en Horecawet aan hen stelt. SVH beheert ook de SVH Meestertitels en organiseert diverse brancheactiviteiten, zoals de Verkiezing Beste Leerbedrijf Horeca.

Bron: Wikipedia

Gratis oefentoets SVH sociale hygiëne

Op de website kun je gratis oefenvragen en proefexamens SVH sociale hygiëne maken. Er staan al meer dan 200 vragen online. Begin tijdig met het oefen van de vragen voor je het officiële examen aflegt.

Samenvatting SVH sociale hygiëne

Heb je weinig tijd om je voor te bereiden op het officiële SVH sociale hygiëne examen? Maak dan gebruik van de samenvatting SVH sociale hygiëne 2016. Voor slechts € 3,99 kun je de samenvatting downloaden.

wat betekent SVH

Keyword: wat betekent SVH