Proefexamen sociale hygiene

Maak binnen 20 minuten de 20 vragen van het proefexamen sociale hygiene, zodat je toetst of jij de lesstof SVH sociale hygiëne beheerst. Als je alle vragen hebt beantwoord krijg je de score van het proefexamen te zien en vervolgens de juiste antwoorden, zodat je precies kunt zien welke vragen je onjuist hebt beantwoord. Gebruik het studieboek of maak gebruik van de samenvatting svh sociale hygiene om deze lesstof nog eens goed door te nemen. Het studieboek kun je voordelig en snel bestellen via de Studystore. De samenvatting is gebaseerd op het gebruikelijke studieboek en bereid je goed voor op één van onderstaande sociale hygiene proefexamens.

Selecteer links of onderaan deze pagina een proefexamen.

Oefenvragen sociale hygiene

Heb jij je nog niet goed voorbereid? Maak dan eerst de oefenvragen, zodat je per hoofdstuk kunt toetsen of je de lesstof begrijpt. Na het beantwoorden van iedere vraag krijg je direct te zien of jij het juiste antwoord hebt gegeven. Vervolgens krijg je bij een foutief antwoord te zien wat het juiste antwoord had moeten zijn. Op deze manier werk je snel toe naar het begrijpen van de lesstof en daarnaast het onthouden van de lesstof. Het is verstandig om de samenvatting svh sociale hygiene of het studieboek erbij te houden, zodat je de lesstof doorleest op moment dat je een vraag fout hebt beantwoord.

Proefexamen sociale hygiene en de verklaringProefexamen sociale hygiene

Het officiële examen bestaat uit 40 vragen die binnen 40 minuten beantwoord moeten worden. Van de 40 vragen moet je 29 vragen juist beantwoorden om vervolgens te kunnen slagen en de verklaring van kennis en inzicht sociale hygiëne in ontvangst te mogen nemen. Er moet altijd één leidinggevende in een horecabedrijf aanwezig zijn die in het bezit is van de  verklaring van kennis en inzicht op moment dat er alcohol wordt geschonken of verkocht.

In de Drank- en horecawet staat beschreven dat een leidinggevende van een bedrijf dat alcohol schenkt of verkoopt de volgende verplichtingen heeft:

  • Verklaring kennis en inzicht sociale hygiëne (de cursus die jij nu volgt)
  • Ingeschreven in het Register Sociale Hygiëne (na het behalen van het examen)

In het besluit kennis en inzicht sociale hygiëne drank- en horecawet staat beschreven wat de leidinggevende moet kennen en kunnen. Daarnaast zijn de onderstaande eisen gesteld aan leidinggevende binnen horeca en slijterijen:

  • Minimaal 21 jaar zijn.
  • Geen slecht gedrag vertonen.
  • Mag niet onder curatele staan.

Er moet minimaal één leidinggevende aanwezig zijn tijdens de openingstijden. Daarnaast moet deze leidinggevende ook vermeld staan in de drank- en horecavergunning. Via de gemeente kan er een vergunning aangevraagd worden waarbij aan strikte voorwaarden voldaan moet worden. Er mag geen alcohol verkocht worden aan personen onder de 18 jaar vanwege de wetgeving!

Succes met oefenen van een proefexamen sociale hygiene!

Cursus Materialen