VCA VOL proefexamen gratis

VCA VOL proefexamen gratis

Maak het VOL VCA proefexamen

Vanaf 1 september 2017 wordt getoetst op inhoudelijke kennis over veiligheid en op de toepassing daarvan in de praktijk. De opzet en inhoud van het examen VOL-VCA is daarmee veranderd.

Het VOL VCA proefexamen bereid je voor op het Veiligheid voor Operationeel Leidinggevende VCA examen. Het officiële VOL VCA examen bestaat uit 70 vragen waarvan je er tenminste 45 vragen juist moet beantwoorden. De 75 vragen moet je in 75 minuten beantwoorden. Als je geslaagd bent ontvang je het VCA pasje en een VCA diploma.

Deze certificaten zijn noodzakelijk zodra u komt te werken in een risicovolle werkomgeving, open bouwterreinen met grootschalig apparatuur of overdekte werkterreinen waar u te maken krijgt met chemische stoffen. Daarnaast is het belangrijk dat u en uw medewerkers eens in de zoveel tijd test op de meest recente kennis. Want iedereen gaat met zijn tijd mee en daarmee ook de richtlijnen van Veiligheid, Gezondheid en Milieu, afgekort VGM.

VCA certificering is voor bedrijven, zodat er een gezonde en veilige werkomgeving voor de medewerkers ontstaat:

VCA staat voor:
VGM (veiligheid, gezondheid en milieu)
Checklist
Aannemers

Maak gratis het VCA VOL proefexamen en zorg dat je goed voorbereid bent op het officiële examen. Maak de oefenvragen en proefexamens een aantal keer, zodat je de lesstof goed kunt onthouden. Begrijp je de lesstof nog niet helemaal koop dan de samenvatting VOL VCA.

VCA VOL proefexamen

De VCA VOL proefexamens bestaan uit 15 multiple-choice vragen die je in 15 minuten moet beantwoorden. Heb je 11 antwoorden juist beantwoord dan ben je geslaagd. Het officiële VCA VOL examen bestaat uit 75 vragen waarvoor je tenminste 45 punten moet halen. Er is bij het maken van de proefexamens bewust gekozen om slechts 15 vragen te maken, zodat je per proefexamen kunt nagaan of je de lesstof voldoende beheerst.

 

Veel succes met oefenen en het examen!

VCA VOL proefexamen