E-book Sociale Hygiëne

Sociale hygiene oefentoets

Drank- en Horecawet wijzigt per 1 juli 2021

Vanaf juli 2021 komt er een gewijzigde Alcoholwet. Deze wet verbetert de Drank- en Horecawet en is ontstaan vanuit het Nationaal Preventieakkoord en de evaluatie van de Drank en Horecawet. Dit betekent dat er bepaalde zaken vervallen en bepaalde zaken toegevoegd worden. De wijziging van de Drank- en Horecawet wordt ook wel de ‘alcoholwet’ genoemd en heeft als doel het alcohol het voorkomen en verminderen van problematisch alcoholgebruik.

Een Nederlands horecabedrijf heeft een Drank- en Horecavergunning nodig om alcohol te mogen schenken. Ook wel de tapvergunning genoemd. Deze tapvergunning is niet alleen verplicht voor de horeca maar ook voor kantines zoals buurthuizen en sportverenigingen. In het sociale hygiëne oefentoets kun je jouw kennis toetsen ten aanzien van sociale hygiëne. In het theorieboek sociale hygiëne wordt uitgelegd wat de voorwaarden zijn voor een kantine of horecabedrijf om alcohol te schenken. Liever in het Engels? Trial Exam Social Responsibility.

De wijzigingen in de Alcoholwet zien toe op de inrichtingseisen, verkoop op afstand (online), prijsacties en wederverstrekking.

Alcoholwet

Vanaf 1 juli 2021 gelden voor horecabedrijven de normen volgens het Nouwbesluit en komen de eisen vanuit het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet te vervallen. De oppervlakte eis van tenminste 35 vierkante meter blijft bestaan. Per gemeenten kunnen de eisen ten aanzien van minimumoppervlakte verschillen. De gemeente bepaalt aanvullende eisen.

De eisen vanuit het Bouwbesluit betekent een versoepeling van inrichting van de toiletten, plafondhoogte. Er is binnen het bouwbesluit een relatief strenge norm ten aanzien van ventilatie.

Leidinggevende

Het begrip leidinggevende binnen de SVH wijzigt. In de sociale hygiëne cursus was altijd beschreven dat ook een niet eigenaar bijgeschreven dient te worden op het aanhangsel van de drankvergunning. Dit komt te vervallen per 1 juli 2021. Er vindt geen toets meer plaats op een strafrechtelijk verleden. Dit geldt alleen nog maar voor de eigenaar van een horeacbedrijf.

Voorwaarden leidinggevende horecabedrijf

De voorwaarden van een leidinggevende in een horecabedrijf zijn.

  • Minimaal 21 jaar oud zijn.
  • Het diploma sociale hygiëne in bezit hebben.

Door het behalen van het sociale hygiëne examen kan er leiding gegeven worden binnen de horeca. Deze wijziging betekent voor een horecabedrijf minder administratieve lasten en kostenbesparingen.


Online alcohol verkoop

Online kan er eten besteld worden en daarnaast ook alcoholhoudende dranken. De verkopers via internet worden verantwoordelijk voor het online verkopen van alcohol. Er moet ene leeftijdsverificatiesysteem worden ingeregeld bij de online alcohol verkoop. Indien er geen verificatie plaatsvindt dient de bezorger de leeftijdscontrole aan de deur uit te voeren. Ook als de verkoop via Thuisbezorgd of Bezorgland plaatsvindt, blijft het restaurant verantwoordelijk voor de online verkoop.

Landelijke commissie sociale hygiëne

Er komt een landelijke commissie sociale hygiëne, die nagaat of er is voldaan aan de inschrijving in het Register sociale hygiëne. Ook gaan gemeenten regelen dat er iemand in het bezit is van het diploma sociale hygiëne die werkzaam zijn op vervoersmiddelen zoals partyboten of feestkarren.

Verbod prijsacties alcohol

De nieuwe Alcoholwet biedt de gemeenten de mogelijkheid om een verbod op prijsacties bij de verkoop van alcohol te bepalen. Een korting van meer dan 40% op de regulier prijs van de horeca kan hiermee beperkt of verboden worden. Dit gaat om prijsacties die 24 uur of korter duren. Denk bijvoorbeeld aan piekuur voor alcohol.

Wederverstrekking alcohol strafbaar

Wederverstrekking is dat een meerderjarige alcohol koopt en geeft aan een minderjarige. De persoon die alcohol verstrekt aan de minderjarige (dus een klant aan een klant) kan worden bestraft. Op dit moment is het alleen mogelijk om de minderjarige aan te spreken of te beboeten van de minderjarige.

Stage VMBO leerlingen

Er kan op dit moment alleen alcohol verstrekt worden door een medewerker van 16 jaar of ouder. In de praktijk blijkt dit problemen op te leveren voor de VMBO leerlingen die stage lopen in een restaurant of een ander horecabedrijf. Het is praktisch niet uitvoerbaar dat iemand van 14 of 15 jaar geen alcohol aan een gast kan brengen.Drank- en Horecawet wordt Alcoholwet

 

E-book Sociale Hygiëne

Sociale hygiene oefentoets