Gevaarherkenning

Eén van de onderdelen van het theorie examen auto is gevaarherkenning. Bij gevaarherkenning moet je inschatten of je moet remmen, het gas loslaten of niks moet doen in een bepaalde verkeerssituatie. In dit artikel worden er een aantal voorbeelden gegeven en wordt uitgelegd welke keuze meestal gemaakt kan worden.

     

Gevaarherkenning oefenengevaarherkenning oefenen

Het is belangrijk om gevaarherkenning veel te oefenen, zodat je bepaalde situaties snel kunt herkennen en een antwoord kunt invullen. Op het officiële CBR examen moet één vraag binnen 8 seconden beantwoord worden. Totaal krijg je 25 vragen, waarvan je er 13 juist moet beantwoorden om een voldoende te score op het onderdeel gevaarherkenning. De vraag die gesteld wordt bij de CBR gevaarherkenning vragen is: Wat kun je het beste doen. De antwoordmogelijkheden zijn altijd.
  • Remmen
  • Gas loslaten
  • Niks doen
Binnen 8 seconden maak je een beslissing in een verkeerssituatie. In dit voorbeeld gevaarherkenning zie je een “echte” verkeerssituatie, vanaf het zicht van een autobestuurder. Je moet letten op de snelheid die aangegeven is op het dashboard en daarnaast op de achteruitkijkspiegel. In deze voorbeeld situatie is de snelheid van de auto 50 km per uur en rijdt er niemand kort achterop. De weg voor wordt door een ruime bocht van een vrachtauto geblokkeerd. Dit betekent dat er direct gevaar is en je moet remmen. De afstand tussen jou als autobestuurder en de vrachtauto is belangrijk of je moet remmen of het gas loslaten. Je moet dus kunnen inschatten hoeveel meter je aflegt met 50 km per uur.    

Gevaarherkenning tips

Voor gevaarherkenning zijn er tips en trucs om je de 25 vragen met een beter resultaat te laten doorlopen. De gevaarherkenning ezelsbruggetjes zijn per antwoord keuze (remmen, gas loslaten of niet doen in een tabel op te sommen. Dit ezelsbruggetje is een verwachting, zodat je een grotere kans hebt dat je het juiste antwoord geeft. Uiteraard moet je wel per verkeerssituatie blijven nadenken of dat antwoord er bij past.
Remmen Direct gevaar Gas loslaten Er is mogelijk gevaar Niks doen Er is geen gevaar
Obstakel op de weg aan de rechterzijde of beide zijden. Vrachtauto in de buurt. Geen gevaar.
Voetbal op de straat. Smalle weg of bochten. Genoeg ruimte.
Kinderen op of naast de weg. Slechte weersomstandigheden. Geen andere weggebruikers.
Gevaarlijke kruising (borden). Geparkeerde auto’s. Geen bochten of kruispunten.
Dieren op de weg. Dieren in de berm. Overzichtelijk kruispunt.
  Remmen = Er is direct gevaar. Dit is bij een gevaarlijke kruising, dieren op de weg, voetbal op straat of kinderen op of naast de weg. Gas loslaten = Er is mogelijk gevaar. Een smalle weg, vrachtauto, slechte weersomstandigheden, dieren in de berm of geparkeerde auto’s. Dan moet je meestal het gas loslaten. Niks doen = Er is geen gevaar. Voldoende ruimte, geen andere weggebruikers en voldoende overzicht.    

Gevaarherkenning voorbeelden

Om nog een betere indruk te krijgen van gevaarherkenning worden er nu nog een aantal voorbeelden gevaarherkenning gegeven.

Gevaarherkenning voorbeeld 1

Gevaarherkenning ezelsbruggetjes In deze situatie is de snelheid laag (40 km per uur). Er staat een verkeersbord die aangeeft dat jij eerst mag. De tegenligger verleent geen voorrang en staat al op de overweg. Je kunt in deze situatie alleen maar remmen. De weg is te smal en de auto blokkeert de weg. Er is direct gevaar.  

Gevaarherkenning voorbeeld 2

Gevaarherkenning De situatie is op de autosnelweg. Jouw snelheid is 100 km per uur en er is relatief weinig verkeer. Er zijn verschillende aanduidingen voor een scherpe bocht (nar links). De rode pijlen naar links geven dit aan. Tevens het driehoekige verkeersbord (aan de rechterkant) is slipgevaar. In deze situatie is het nog duidelijker gemaakt door de maximum snelheid aan te geven van 70 km per uur. Je rijdt al bijna in de bocht en moet hebt dus te maken met direct gevaar, dus remmen.

Gevaarherkenning voorbeeld 3

Gevaarherkenning tips De snelheid is laag (maar wel logisch in een woonwijk). Er staat een auto geparkeerd op de stoep en twee fietser blokkeren de weg. De weg is niet zo overzichtelijk. In deze situatie is er mogelijk gevaar en kun je het gas loslaten. Verlaag je snelheid en ga rustig achter de fietsers aanrijden, totdat je veilig kunt passeren.

Gevaarherkenning voorbeeld 4

Tips gevaarherkenning Deze situatie is erg duidelijk om twee reden.
  1. Bal op de weg = Remmen. Er zijn mogelijk kinderen in de omgeving.
  2. Kind in de berm = Remmen. Een kind is onvoorspelbaar en kan de weg op remmen. Altijd remmen als je kinderen op of naast de weg ziet. De snelheid fors verlagen en veilig passeren.

Gevaarherkenning voorbeeld 5

voorbeeld gevaarherkenning De snelheid is in deze situatie goed. De man kijkt jouw kant op en staat stil. Je kunt met deze snelheid dus veilig doorrijden. Er is geen gevaar, dus niks doen is het juiste antwoord.  

Meer oefenen

Wil je zelf opgaven gevaarherkenning oefenen of auto theorie examen. Ga dan naar Oefentoets.nl.