Instructie verantwoord alcoholschenken

Aan welke regels moet een (sport)vereniging voldoen om alcohol te schenken aan de leden?

 

Paracommerciële rechtspersonen

Wat zijn paracommerciële rechtspersonen?
Er zijn veel vereniging waar gezellig een drankje wordt gedronken na bepaalde activiteiten. De paracommerciële rechtspersonen zijn stichtingen of verenigingen waar bijvoorbeeld recreatieve, sport, educatie of godsdienstige activiteiten worden verricht. Binnen deze paracommerciële rechtspersonen is het alcohol verkopen en ter plaatse schenken niet de hoofdactiviteit.

 

Wat zijn de regels voor verenigingen of stichtingen om alcohol te verkopen?

In de Drank- en horecawet zijn de wettelijke bepalingen opgenomen voor verenigingen en stichtingen om alcohol te schenken. Deze regels zijn anders dan bij commerciële bedrijven zoals een café of restaurant. Niet alleen de Drank- en horecawet is van toepassing maar ook de lokale regels vanuit de gemeente. Een vereniging of stichting waar alcohol tegen betaling wordt geschonken, kan een drank en horecavergunning aanvragen bij de gemeente.

De belangrijkste wetten ten aanzien van alcohol zijn als volgt:

 • Er moeten minimaal twee leidinggevende voldoen aan de eisen artikel 8 van de Drank- en horecawet (artikel 8.6 Drank- en horecawet).
 • Het bestuur stelt een reglement op (artikel 9.1 Drank- en horecawet).
 • Het reglement bevat ten minste: 1) kwalificatienormen van de voorlichtingsinstructie barvrijwilligers 2) wijze van toezicht op naleving reglement (artikel 9.2 Drank- en horecawet).
 • Een registratie van barvrijwilligers die de voorlichtingsinstructie hebben gekregen (artikel 9.3 Drank- en horecawet).
 • Het reglement en de registratie is in het gebouw aanwezig. (artikel 9.4 Drank- en horecawet).
 • Op moment van alcohol schenken is er een leidinggevende OF een barvrijwilliger (met Instructie verantwoord alcoholschenken) aanwezig (artikel 9.5 Drank- en horecawet).

Eisen leidinggevende SVH sociale hygiëne

De eisen van een leidinggevende binnen de horeca en slijterijen volgens de wetgeving (artikel 8.1 Drank- en horecawet).

 • De leidinggevende is minimaal 21 jaar zijn.
 • Een leidinggevende mag geen slecht gedrag vertonen of vertoond hebben.
 • Een leidinggevende mag niet onder curatele staan.

 

Besluit kennis en inzicht sociale hygiëne Drank- en horecawet.

In het besluit kennis en inzicht sociale hygiëne drank- en horecawet is geformuleerd dat een leidinggevende moet beheersen:

 1. de invloed van alcoholgebruik en van alcoholgebruik in combinatie met het gebruik van soft- en harddrugs op het menselijk lichaam en de menselijke geest;

 2. de invloed van het gebruik van alcohol in combinatie met bepaalde geneesmiddelen;

 3. alcoholmisbruik, alcoholafhankelijkheid en de sociale gevolgen daarvan;

 4. het gebruik van speelautomaten als bedoeld in de Wet op de kansspelen en de daaraan verbonden risico’s van gokverslaving;

 5. de Drank- en Horecawet en andere regelgeving die verband houdt met alcohol;

 6. binnen de branche geldende codes voor alcoholhoudende dranken;

 7. de technische, bouwkundige en ruimtelijke voorzieningen van de inrichting;

 8. de verschillende bedrijfsformules en gedragskenmerken van de verschillende doelgroepen.

 

Instructie verantwoord alcoholschenken

De instructie verantwoord alcoholschenken kan uitgebreid worden door een barvrijwilliger de gratis proefexamen svh sociale hygiëne te laten maken. Op deze wijze kan een vereniging aantonen dat er voldoende aandacht is om de barvrijwilliger op gebied van alcohol schenken te informeren en te laten toepassen.

 

Instructie verantwoord alcoholschenken