Afgelopen juli werd de nieuwe Alcoholwet ingevoerd. Deze vervangt de voormalige Drank- en Horecawet. De nieuwe wet behelst een aantal veranderingen, onder andere dat prijsacties met meer dan 25% korting van supermarkten en slijterijen niet langer toegestaan zijn. Daarnaast is bijschrijving in het register Sociale Hygiëne niet langer gratis.

Nieuwe registratie Sociale Hygiëne

Deze inschrijving in het register kost voortaan 50 euro. Ook is weder strekking van alcohol – oftewel volwassenen die alcohol kopen en doorgeven aan minderjarigen – niet meer toegestaan.

Nog aantal zaken onduidelijk rondom registratie

Een aantal zaken rondom de nieuwe Alcoholwet wordt nog uitgewerkt. Onder andere komt er een compleet nieuw register waar de Sociale Hygiëne registraties worden bijgehouden. Het huidige Register Sociale Hygiëne wordt beheerd door Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH) en dat wordt op termijn vervangen door een nieuw register dat beheerd gaat worden door de Landelijke Commissie Sociale Hygiëne (LCSH). Niet omdat de registratie van het SVH niet meer voldeed, maar omdat de overheid zelf dergelijke registers wil beheren om datalekken te voorkomen. Iets dat bij SVH overigens nooit is voorgekomen.

Het is nog niet bekend wanneer het nieuwe register in gebruik genomen gaat worden, maar er is een streefdatum gesteld van 1 januari 2022. Ook is er nog geen landelijke commissie benoemd. De SVH betwijfelt of de streefdatum gehaald gaat worden, helemaal omdat bij ingang van de nieuwe Alcoholwet nog niet begonnen was met de bouw van het registratiesysteem. De SVH vindt dat er door de getrapte uitwerking van de Alcoholwet lange tijd veel onduidelijkheden blijven bestaan.

Niet langer gratis registratie

Het SVH geeft ook aan dat onduidelijk blijft hoe de kosten voor registratie in de toekomst geregeld gaan worden. Het is al bekend dat het straks geld gaat kosten om geslaagde examenkandidaten bij te laten schrijven in het register. De legeskosten zijn ongeveer 50 euro. Onder de SVH was registratie gratis. Daarnaast betalen ondernemers de gemeentes leges voor de vergunningen en bijschrijving van een medewerker op de vergunning. De vraag is in hoeverre de leges van de gemeentes doelmatig zijn en dan zijn er ook nog onduidelijkheden als het gaat om de bevoegdheid van de gemeente bij het afgeven van vergunningen. Bij de ingang van de nieuwe Alcoholwet moesten het onderzoek rondom de leges nog afgerond worden. Het is dus lastig om daar meer informatie over te verschaffen.

Eindtermen en lesmateriaal Sociale Hygiëne

De LCSH wordt ook verantwoordelijk voor het bepalen van de eindtermen Sociale Hygiëne. Dat ligt nu nog bij de Landelijke Examencommissie SVH (LEC-SVH), een aparte commissie van de SVH. De eindtermen zullen veranderen door de nieuwe Alcoholwet, maar in welke mate is nog niet bekend. Er is namelijk nog geen commissie die daar duidelijkheid over geeft.

Dit heeft op zijn beurt weer consequenties voor het les- en examenmateriaal dat SVH gebruikt voor de examenkandidaten Sociale Hygiëne. Tot de eindtermen aangepast zijn, zal SVH de leermiddelen niet aanpassen. Wel wordt een speciale bijlage toegevoegd waarin de belangrijkste veranderingen van de nieuwe Alcoholwet beschreven staan. Ook is de gehele database met examenvragen gescreend op vragen die niet meer van toepassing zijn door de nieuwe Alcoholwet. Uiteraard is ook de benaming veranderd van Drank- en Horecawet naar Alcoholwet.

Huidige registratie blijft (waarschijnlijk) geldig

SVH maakt zich er overigens sterk voor dat de huidige registratie geldig blijft. Mensen die hun certificaat Sociale Hygiëne hebben gehaald hoeven deze dus niet opnieuw te halen en ook geen leges te betalen. Daarnaast benadrukt SVH dat examenkandidaten in de overgangsfase alleen worden getoetst op vragen die ook in de nieuwe Alcoholwet nog van kracht zijn. De huidige en komende veranderingen leiden er dus niet toe dat er tijdelijk geen examens afgenomen worden. Examenkandidaten kunnen gewoon hun Sociale Hygiëne certificaat halen. Via Oefentoets.com is er een gratis sociale hygiëne oefentoets beschikbaar.

Nieuwe registratie Sociale Hygiëne