Oefentoetsen

SVH sociale hygiëne oefentoetsen

svh examen

Examentraining SVH sociale hygiëne

Maak de examentraining SVH sociale hygiëne, zodat je per hoofdstuk de lesstof doorneemt. Op basis van de eindtermen SVH is het studiemateriaal en zijn de examens tot stand gekomen.

De lesstof is opgedeeld in 10 hoofdstukken en de oefenvragen zijn per 5 vragen. Als je een antwoord hebt gegeven zie je direct het juiste antwoord.

 

Proefexamen sociale hygiene

Proefexamen sociale hygiene

Proefexamen sociale hygiene

Maak binnen 20 minuten de 20 vragen van het proefexamen sociale hygiene, zodat je toetst of jij de lesstof SVH sociale hygiëne beheerst. Als je alle vragen hebt beantwoord krijg je de score van het proefexamen te zien en vervolgens de juiste antwoorden, zodat je precies kunt zien welke vragen je onjuist hebt beantwoord. Gebruik het studieboek of maak gebruik van de samenvatting svh sociale hygiene om deze lesstof nog eens goed door te nemen. Het studieboek kun je voordelig en snel bestellen via de Studystore. De samenvatting is gebaseerd op het gebruikelijke studieboek en bereid je goed voor op één van onderstaande sociale hygiene proefexamens.

Selecteer onderaan deze pagina een proefexamen.

Oefenvragen sociale hygiene

Heb jij je nog niet goed voorbereid? Maak dan eerst de oefenvragen, zodat je per hoofdstuk kunt toetsen of je de lesstof begrijpt. Na het beantwoorden van iedere vraag krijg je direct te zien of jij het juiste antwoord hebt gegeven. Vervolgens krijg je bij een foutief antwoord te zien wat het juiste antwoord had moeten zijn. Op deze manier werk je snel toe naar het begrijpen van de lesstof en daarnaast het onthouden van de lesstof. Het is verstandig om de samenvatting svh sociale hygiene of het studieboek erbij te houden, zodat je de lesstof doorleest op moment dat je een vraag fout hebt beantwoord.

Proefexamen sociale hygiene en de verklaringProefexamen sociale hygiene

Het officiële examen bestaat uit 40 vragen die binnen 40 minuten beantwoord moeten worden. Van de 40 vragen moet je 29 vragen juist beantwoorden om vervolgens te kunnen slagen en de verklaring van kennis en inzicht sociale hygiëne in ontvangst te mogen nemen. Er moet altijd één leidinggevende in een horecabedrijf aanwezig zijn die in het bezit is van de  verklaring van kennis en inzicht op moment dat er alcohol wordt geschonken of verkocht.

In de Drank- en horecawet staat beschreven dat een leidinggevende van een bedrijf dat alcohol schenkt of verkoopt de volgende verplichtingen heeft:

 • Verklaring kennis en inzicht sociale hygiëne (de cursus die jij nu volgt)
 • Ingeschreven in het Register Sociale Hygiëne (na het behalen van het examen)

In het besluit kennis en inzicht sociale hygiëne drank- en horecawet staat beschreven wat de leidinggevende moet kennen en kunnen. Daarnaast zijn de onderstaande eisen gesteld aan leidinggevende binnen horeca en slijterijen:

 • Minimaal 21 jaar zijn.
 • Geen slecht gedrag vertonen.
 • Mag niet onder curatele staan.

Er moet minimaal één leidinggevende aanwezig zijn tijdens de openingstijden. Daarnaast moet deze leidinggevende ook vermeld staan in de drank- en horecavergunning. Via de gemeente kan er een vergunning aangevraagd worden waarbij aan strikte voorwaarden voldaan moet worden. Er mag geen alcohol verkocht worden aan personen onder de 18 jaar vanwege de wetgeving!

Succes met oefenen van een proefexamen sociale hygiene!

proefexamen SVH horecaportier

SVH horecaportier

proefexamen SVH horecaportierproefexamen SVH horecaportier

Maak het proefexamen SVH horecaportier gratis via oefentoets.com.

Een horecaportier heeft de verplichting om er een opleiding voor te volgen. Het vakgebied van een horecaportier professionaliseert steeds verder en sinds 1999 val je als horecaportier onder de Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus. Dit betekent dat er een verplichting is om SVH gediplomeerd personeel bij de deur te hebben staan.

Je bent als horecaportier verantwoordelijk voor de beveiliging van personen en goederen binnen een horecaonderneming. Je moet in de functie van horecaportier goed om kunnen gaan met agressie, brand, ongevallen, alcohol, drugs en wet- en regelgeving. Om deze onderwerpen vaardig te zijn is een opleiding noodzakelijk. Je kunt door middel van het certificaat horecaportier van SVH aantonen dat je voldoende theoretische kennis bezit om als horecaportier te kunnen functioneren.

Samenvatting horecaportier

Als je nog niet alle lesstof hebt doorgenomen kun je gebruik maken van de samenvatting SVH horecaportier voor slechts € 4,95. De volledige lesstof van het officiële SVH studieboek is beschreven in de samenvatting en sluit aan met de proefexamens. Bestel het boek via de Studystore.

 

WFT vermogen

wft vermogen

VCA proefexamen

VCA proefexamen

VCA proefexamen

VCA proefexamen                                    Bekijk hier de VCA VOL proefexamens        

De cursus basisveiligheid VCA (B-VCA)  bereidt je voor op het examen, waardoor je in de praktijk werkzaam kunt zijn wanneer certificering vereist is.  Het examen bestaat uit 40 vragen waarvan je er 28 goed moet beantwoorden binnen 60 minuten. Maak nu gratis het VCA proefexamen.

Via oefentoets kun je gratis VCA oefenvragen of een VCA proefexamen maken voor het B-VCA certificaat. Per proefexamen zijn er 10 vragen die je in 15 minuten moet beantwoorden, waarvan je minimaal 8 vragen juist moet beantwoorden om een voldoende te behalen. Er is bewust gekozen om geen volledige examens van 40 vragen op de website te plaatsen, zodat je niet teveel tijd kwijt bent met oefenen. Als je iedere keer 10 vragen maakt dan kun je vervolgens de uitslag bekijken. De vragen die je fout hebt beantwoord kun je voor jezelf opschrijven, zodat je deze lesstof nog een keer kunt doornemen. Wel adviseren wij om de vragen meerdere keren te maken, waardoor je de theorie een stuk beter kunt onthouden. Veel oefenen zal ervoor zorgen dat je slaagt voor het VCA certificaat!

VCA en wetgevingVCA proefexamen

VCA certificering is voor bedrijven, zodat er een gezonde en veilige werkomgeving voor de medewerkers ontstaat. De afkorting VCA staat voor:
VGM (veiligheid, gezondheid en milieu).
Checklist
Aannemers

Een bedrijf moet een veiligheidsmanagement systeem  hebben om aan te tonen dat er voldoende aandacht is voor veiligheid, gezondheid en milieu.

Veel bedrijven eisen van de onderaannemers (ingehuurde bedrijven) om VCA gecertificeerd te zijn, waardoor dit betekent dat alle medewerkers van de onderaannemers een VCA diploma moeten hebben. De volgende diploma’s moeten de medewerkers met een bepaalde functie hebben:
Uitvoerende = Basisveiligheid VCA (B-VCA)
Leidinggevende = VOL-VCA-diploma

Je ziet dus wel dat een VCA certificaat en de certificering belangrijk is voor zowel werkgever als voor de werknemer. Zorg dat je regelmatig oefent en de lesstof goed begrijpt.

 

Samenvatting basisveiligheid VCA (B-VCA)

De samenvatting basisveiligheid VCA kun je voor slechts €5,95 downloaden, zodat je alle lesstof snel kunt leren.

 

Zelfstudie basisveiligheid VCA (B-VCA)

Wil je het basisveiligheid VCA certificaat behalen met een thuisstudie dan kan dit via de NHA. Binnen 3 maanden is het al mogelijk om je basisveiligheid VCA (B-VCA) te behalen. De examenkosten zijn niet inbegrepen bij een NHA thuisstudie.  Thuisstudie VCA.

Wil je liever voor het basisveiligheid VCA examen oefenen per hoofdstuk maak dan de basisveiligheid oefenvragen.

B-VCA oefenvragen per hoofdstuk

Deel deze pagina met de buttons aan de linkerzijde via de social media!

 

Selecteer hieronder een VCA proefexamen

Verkeersborden

Verkeersborden oefenen

Selecteer hieronder een onderwerp die jij wilt toetsen. Onderaan deze pagina vind je de proefexamens verkeersborden oefenen. Succes met het oefenen!

Oefenvragen Wft basis

Oefenvragen Wft basis

Oefenvragen Wft basis

Oefenvragen Wft basis

De gratis Oefenvragen Wft basis 2017/2018 zijn gebaseerd op het officiële studieboek van Nibe-svv en zijn actueel voor de examens tot 1 april 2018. De oefenvragen bereiden je voor op het examen Wft basis
Per hoofdstuk kun je de vragen maken, zodat je kunt toetsen welke lesstof je al beheerst. Beantwoord de vraag en je ziet direct het juiste antwoord. Het is wetenschappelijk aangetoond dat het maken van oefenvragen een zeer effectief middel is om lesstof te onthouden en te begrijpen.

Beheers je de lesstof nog niet volledig, dan kun je de samenvatting Wft basis 2017/2018 downloaden. Zo kun je direct de lesstof nalezen van de vragen die je onjuist hebt beantwoord. Download de actuele samenvatting Wft basis voor slechts € 6,95.

Na het maken van de oefenvragen kun je de oefenexamens Wft basis maken.

 

Oefenexamen Wft basis

Oefenexamen Wft basis

Oefenexamen Wft basis

Oefenexamen Wft basis

Bereid je goed voor op het Wft basis examen. Maak gratis een oefenexamen Wft basis.

De oefenexamens bestaan uit 20 vragen. Er is bewust gekozen om niet teveel vragen achter elkaar te stellen. Je verliest snel je concentratie en je weet niet precies wat het resultaat zal zijn. Behaal je na 20 vragen een onvoldoende dan zul je de onderwerpen waarop je de vraag onjuist hebt beantwoord kunnen nalezen in de samenvatting WFT basis.

Oefenvragen Wft basis

De belangrijkste leer tip is dat je veel oefenvragen en proefexamens maakt. Maak de oefenvragen Wft basis en lees de fout beantwoorde onderwerpen nog eens kritisch door. Maak niet direct weer dezelfde oefenvragen of proefexamens maar wacht een paar uur of een dag. Herhaling is de belangrijkste factor voor het succesvol afleggen van een examen.

Wil je meer informatie over het officiële WfT basis examen en de inhoud hiervan ga dan naar CDFD. Op deze website vind je de eindtermen van het examen. Lees deze goed door en zorg dat je over alle onderwerpen iets kan vertellen. Begrijp je een bepaald onderdeel niet, verdiep je dan in het onderwerp.

Succes met het maken van een oefenexamen Wft basis. Succes met het officiële examen!

VCA oefenvragen

VCA oefenvragen

VCA oefenvragenVCA oefenvragen

VCA oefenvragen

Maak gratis VCA oefenvragen via oefentoets.com. Per onderwerp kun je de oefenvragen maken.

 • VCA en wetgeving
 • Risico’s en preventie
 • Brand en explosie
 • Gevaarlijke stoffen
 • Arbeidsmiddelen
 • Bijzondere werkomstandigheden
 • Elektriciteit
 • Preventie
 • Borden

Per onderwerpt zijn er 10 of eerdere oefenvragen die je kunt maken. Het zijn multiple choice vragen met meestal 3 antwoordkeuzes. Nadat je het antwoord hebt geselecteerd krijg je direct het juiste antwoord te zien. Herhaal de oefenvragen ook een aantal keer, zodat je de lesstof goed zult onthouden. Heb je de lesstof nog niet doorgenomen, dan bestaat de mogelijkheid om een samenvatting te gebruiken.

Als je de oefenvragen allemaal gemaakt hebt, kun je verder gaan met het maken van proefexamens. Bij de proefexamens worden de vragen met de onderwerpen door elkaar gesteld. Je krijgt per proefexamens 10 vragen die je in 15 minuten moet beantwoorden. Als je minimaal 7 vragen juist hebt beantwoord heb je een voldoende. Op het officiële examen moet je 40 vragen in 60 minuten beantwoorden en moet je ook 70% juist beantwoorden om het VCA certificaat te mogen ontvangen.

VCA proefexamens

Samenvatting basisveiligheid VCA (B-VCA)

De samenvatting basisveiligheid VCA kun je voor slechts €5,95 downloaden, zodat je alle lesstof snel kunt leren.

Wil je het basisveiligheid VCA certificaat behalen met een thuisstudie dan kan dit via de NHA. Binnen 3 maanden is het al mogelijk om je basisveiligheid VCA (B-VCA) te behalen. De examenkosten zijn niet inbegrepen bij een NHA thuisstudie.  Thuisstudie VCA.

 

Deel deze pagina met de buttons aan de linkerzijde via de social media!

 

Selecteer hieronder een VCA oefentoets

 

Verpleegkundig rekenen

Verpleegkundig rekenen

Verpleegkundig rekenen

Deze gratis oefenvragen voor het verpleegkundig rekenen  helpen jou de basis vaardigheden voor berekenen in de zorg. De oefenvragen zijn op het niveau van een verpleegkundig MBO 3 en MBO 4 afgestemd. Vanzelfsprekend is het zinvol om ook als HBOer of als je al werkzaam bent in de zorg om deze oefenvragen te doorlopen. Het berekenen kan altijd van pas komen in de praktijk en daarnaast kun jij ook startende collega’s helpen met het maken van berekenen.

Stappenplan verpleegkundig rekenen

De onderstaande oefenvragen verpleegkundig rekenen dienen vanaf het begin doorlopen te worden, zodat je start met de basis en doorwerkt naar het berekenen van de verschillende modules: zuurstof berekenen, verdunningen berekenen en druppelsnelheid infuus.

Het stappenplan begint met het schatten en berekenen. Dit is de basis zoals optellen, aftrekken en vermenigvuldigen. Vervolgens komt het metrieke stelsel aan bod. Bij stap 3 en 4 worden de breuken, procenten en promillages behandeld. Nadat de basis berekeningen zijn doorlopen kun je verder gaan met de eerste stappen naar het praktijkrekenen.

Verhoudingen berekenen

Verhoudingen komen vaak voor. Bijvoorbeeld de prijs van een komkommer bij de Jumbo is twee keer zo duur als bij de Aldi. Of je kookt voor 8 personen en hebt een recept voor 4 personen. Ook bij het verdelen of toedienen van medicijnen zijn verhoudingen van belang.

Concentreren, verdunnen en mengen berekenen

Bij het toedienen van medicijnen is het belangrijk dat de juiste hoeveelheden in de juiste substantie wordt toegediend. Het verkeerd berekenen en toedienen kan vervelende gevolgen hebben voor de patiënt, waardoor nare bijwerkingen ontstaan of doordat de medicijnen niet de werking krijgen die het zou moeten hebben.

Zuurstof berekenen

Een zuurstoffles staat onder druk, waardoor er meer zuurstof in de fles past dan de inhoud van de fles. De hoeveelheid druk van de fles wordt “bar” genoemd. Hoe hoger het aantal bar, des te meer zuurstof er in de fles past. De formule van zuurstof is ziet er als volgt uit:

De druk (Bar) x de inhoud van de fles (cilinder) = hoeveelheid zuurstof in de fles.

Druppelsnelheid infuus

In de laatste module worden praktijkvoorbeeld uitgewerkt en komt onder ander de druppelsnelheid van het infuus aan de orde.

Start direct met oefenen en selecteer onderaan de eerste module. Succes met oefenen!

Verpleegkundig rekenen

VCA VOL proefexamen

VCA VOL proefexamen 2017 gratis

VCA VOL proefexamen

Vanaf 1 september 2017 wordt getoetst op inhoudelijke kennis over veiligheid en op de toepassing daarvan in de praktijk. De opzet en inhoud van het examen VOL-VCA is daarmee veranderd. 

Het VOL VCA proefexamen bereid je voor op het Veiligheid voor Operationeel Leidinggevende VCA examen. Het officiële VOL VCA examen bestaat uit 70 vragen waarvan je er tenminste 45 vragen juist moet beantwoorden. De 75 vragen moet je in 75 minuten beantwoorden. Als je geslaagd bent ontvang je het VCA pasje en een VCA diploma.

Deze certificaten zijn noodzakelijk zodra u komt te werken in een risicovolle werkomgeving, open bouwterreinen met grootschalig apparatuur of overdekte werkterreinen waar u te maken krijgt met chemische stoffen. Daarnaast is het belangrijk dat u en uw medewerkers eens in de zoveel tijd test op de meest recente kennis. Want iedereen gaat met zijn tijd mee en daarmee ook de richtlijnen van Veiligheid, Gezondheid en Milieu, afgekort VGM.

VCA certificering is voor bedrijven, zodat er een gezonde en veilige werkomgeving voor de medewerkers ontstaat:

VCA staat voor:
VGM (veiligheid, gezondheid en milieu)
Checklist
Aannemers

Maak gratis het VCA VOL proefexamen en zorg dat je goed voorbereid bent op het officiële examen. Maak de oefenvragen en proefexamens een aantal keer, zodat je de lesstof goed kunt onthouden. Begrijp je de lesstof nog niet helemaal koop dan de samenvatting VOL VCA.

VCA VOL proefexamen

De VCA VOL proefexamens bestaan uit 15 multiple-choice vragen die je in 15 minuten moet beantwoorden. Heb je 11 antwoorden juist beantwoord dan ben je geslaagd. Het officiële VCA VOL examen bestaat uit 75 vragen waarvoor je tenminste 45 punten moet halen. Er is bij het maken van de proefexamens bewust gekozen om slechts 15 vragen te maken, zodat je per proefexamen kunt nagaan of je de lesstof voldoende beheerst.

Veel succes met oefenen en het examen!

Gratis VCA VOL proefexamens

 

VCA VOL proefexamen