Samenvatting SVH horecaportier

De samenvatting SVH horecaportier is gemaakt met behulp van het SVH studieboek horecaportier, zodat alle relevant lesstof wordt behandeld. De exameneisen zijn gemaakt door de SVH.

Samenvatting SVH horecaportier

Gegevens studieboek:samenvatting svh horecaportier

SVH horecaportier
ISBN: 9789052119564
Schrijver: A. Appel
Druk: 6
Aantal pagina’s: 246

Bestel het boek via de Studystore.

De samenvatting SVH horecaportier bestaat uit 40 pagina’s, zodat je veel tijd kunt besparen. Zorg ervoor dat je vervolgens de proefexamens SVH horecaportier maakt om de lesstof beter te onthouden.

Inhoud samenvatting SVH horecaportier

De samenvatting SVH horecaportier bestaat uit 7 hoofdstukken, waarvan hieronder een korte introductie staat. Download hier de samenvatting SVH horecaportier

Samenvatting SVH horecaportier

 

De horecaportier als werknemer

Een horecaportier kan werkzaamheden uitvoeren ten dienste van:

 • Particuliere beveiligingsorganisaties
 • Bedrijfsbeveiligingsbedrijven

Er zijn verschillende werkgevers mogelijk voor een horecaportier, waardoor de positie van een horecaportier verschillend kan zijn. Te onderscheiden zijn:

 1. Werkgever volgens Burgerlijk Wetboek.
 2. Werkgever volgens de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet).
 3. Portiersuitzending.

 

Werkgevers volgens het Burgerlijk wetboek.

In het Burgerlijk Wetboek zijn de arbeidsomstandigheden geregeld tussen de werkgever en werknemer. Dit gebeurt in de praktijk op basis van een arbeidsovereenkomst, waardoor er een verbintenis tussen een werknemer en werkgever ontstaat, waarbij er loon voor een bepaalde tijd betaald wordt tegen de arbeid die verricht wordt. In veel gevallen is er sprake van een collectieve arbeidsovereenkomst (CAO), zodat er afspraken over het salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden zijn gemaakt binnen de gehele sector horecaportiers.

Werkgever volgens de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet).

Volgens de Arbowet is er voor de werkgever een verantwoordelijkheid naar werknemers die in loondienst zijn maar ook die zijn ingehuurd. Dit betekent dat als een horecaportier wordt ingehuurd wordt via een particuliere beveiligingsorganisatie dat er verplichtingen zijn voor de werkgever.

Portiersuitzending.

Een horecaportier kan te maken hebben met twee werkgevers, dit zijn loondienst of inhuur.

Hierdoor kan er onduidelijkheid ontstaan over de volgende onderwerpen:

 • Wie is eindverantwoordelijk.
 • Wie stuurt aan en wat moet de portier opvolgen.
 • Aan wie legt de portier verantwoording af.
 • Welke werkgever kan aansprakelijk worden gesteld voor de acties van de portier.

In het contract wordt duidelijkheid gegeven over de bovenstaande vier onderwerpen.

Contract

In het contract staat beschreven wie, waar verantwoordelijk voor is.

Functieomschrijving

In de functieomschrijving staat beschreven welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden iemand heeft. Bij de taakomschrijving staat wat een portier moet doen en waar hij verantwoordelijk voor is en vervolgens gaat het bij de bevoegdheden over wat een portier wel of niet mag doen.

Een werkgever moet ervoor zorgen dat een medewerker zijn werkzaamheden goed kan uitvoeren.

 

Werkgeversvereniging en de CAO

Binnen de beveiliging zijn er meerdere CAO’s van toepassing, waarbij de CAO per werkgever kan verschillen. Veel voorkomende CAO is de VBE. Vraag je werkgever altijd welke CAO van toepassing is, zodat je ook de hoogte van jouw salaris vooraf weet!

Werkgeversorganisaties

 1. Branchevereniging evenementen- en horecabeveiligingsorganisatie.
 2. De Nederlandse Veiligheidsbranche.

Wet flexibiliteit en zekerheid

De flexwet is ontstaan om werkgevers meer flexibiliteit te bieden. En flexwerkers meer zekerheid te bieden. Met name als de arbeidsrelatie langer duurt.

 

Arbowet

De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) zijn de regels en richtlijnen waaraan een werkgever moet voldoen, zodat er gezorgd wordt voor goede arbeidsomstandigheden van de medewerkers. Dit zijn veiligheid, gezondheid en welzijn.

Veiligheid

De werkgever moet zorgen voor een veilige werkomgeving, zoals een antisliplaag in de keuken om uitglijden te voorkomen. Dit betekent dat een werkgever risico’s moet inschatten en de bronnen die de risico’s veroorzaken moet aanpakken.

Voor horecaportiers betekent dit aanschaffen van beveilingsmaatregel (steekwerendvest of camera’s). Een werkgever moet dus een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) uitvoeren, zodat er verschillende risico’s naar voren komen.

Gezondheid

De werkgever moet zorgen voor goede gezondheid van werknemers, zoals goede ventilatie van ruimtes of brandpreventie. Binnen de horecaportiers kan het verschaffen van gehoorbescherming noodzakelijk zijn.

Welzijn

Het welzijn van een werknemer kan bevorderd worden door:

 • Duidelijke functieomschrijvingen (taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden).
 • Goede begeleiding van het personeel.
 • Scholing
 • Regelmatig overleg tussen werkgever en werknemer.