De slagingspercentages VCA zijn in 2018 lager geworden ten opzichte van 2017. De oorzaak is waarschijnlijk te verklaren door de wijziging van de theorie en de vraagstellingen op de examens VCA. Om jouw slagingskans te vergroten je beginnen met een VCA proefexamen. Deze proefexamens VCA zijn gratis en onbeperkt. Ook voor VOL VCA en VIL VCU moet je deze lesstof beheersen. De examens VOL VCA en VIL VCU hebben nagenoeg alle lesstof van B-VCA. Uiteraard hebben de modules VOL VCA en VIL VCU nog wat aanvullende theorie.

Gratis Proefexamens VCA

Slagingspercentages VCA

Het slagingspercentage van VCA ligt rond de 70% en 80%. Ongeveer driekwart van de VCA deelnemers slaagt in één keer. De slagingspercentages voor VOL VCA liggen iets hoger dan basisveiligheid VCA. Logisch redenerend kan dit te maken hebben met de werkervaring van een VCA deelnemer. Een leidinggevende legt VOL VCA af en heeft vaak al ervaring, terwijl een B-VCA deelnemer nog maar net te maken heeft met VCA.

Hieronder staan de slagingspercentages van het 1e kwartaal 2018 en 1e kwartaal 2019. Er is relatief weinig informatie bekend over de slagingspercentages. Indicaties tussen de 70-80%.

Kwalificatie

2019

2018*

B-VCA

73%

69%

VOL-VCA

88%

87%

VIL-VCU

83%

83%

Lagere slagingspercentages VCA-examens

Door de vernieuwing van de VCA modules in 2017 was er een daling van het slagingspercentage in 2018 ten opzichte van 2017. De oorzaak die door SSVV zijn gerapporteerd.

 

  • Wijziging vragen. De vragen op het examen zijn veranderd, waardoor de vragen niet meer uit het hoofd geleerd konden worden in 2018.
  • Nieuwe vraagvormen. De vragen zijn niet alleen op kennis maar ook op toepassing gericht. Een examen kandidaat moet ook een praktijksituatie kunnen beantwoorden. Dit resulteert in een complexere vraagstelling.
  • De opleidingen. Niet alle opleidingen hebben snel genoeg gereageerd op de wijziging van vragen en vraagvormen. De kandidaat was niet altijd goed voorbereid door een opleidingsinstituut.
  • Verbeterde fraudebestrijding.
  • De instroom van bijzondere doelgroepen. Dit betreft mensen die soms niet goed kunnen lezen en schrijven maar wel goed arbeid kunnen verrichten. Deze doelgroep leert moeilijker, waardoor ze minder snel slagen voor het VCA certificaat.
  • De grotere instroom van buitenlandse werknemers uit landen waar het opleidingsniveau lager ligt.