SVH

SVH staat voor Stichting Vakbekwaamheid Horeca en biedt een groot aantal opleidingen en cursussen voor diverse vakgebieden in de horeca, zoals de cursus sociale hygiëne. Het complete aanbod, van volledige opleidingen op mbo-niveau tot korte cursussen, is afgestemd op de dagelijkse praktijk en samengesteld in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven en brancheorganisaties.

Proefexamen sociale hygiëne

Maak gratis twee proefexamens sociale hygiëne. De proefexamens lijken op het echte SVH examen. Beantwoord 40 vragen in 40 minuten.

E-book sociale hygiëne

Het e-book sociale hygiëne bestaat uit 60 pagina’s en sluit aan met de proefexamens. Leer deze theorie, maak de proefexamens en slaag voor het SVH sociale hygiëne examen.

Proefexamens 10 x

Wil jij meer oefenen voor het examen sociale hygiëne, dan kun je kiezen voor de 10 proefexamens. Eén proefexamen bestaat uit 40 vragen. Goed voorbereid naar het SVH sociale hygiëne examen.

SVH

 

Verklaring sociale hygiëne van het SVH

 

Een goede sfeer en een veilig gevoel zijn belangrijk voor een ontspannen avondje uit. Daarom is het verplicht dat in een horecazaak of een andere commerciële organisatie waar alcohol wordt geschonken altijd iemand aanwezig is met een Verklaring kennis en inzicht Sociale Hygiëne. Ook als een naam op de Drank- en Horecavergunning (DHW) staat, is een Verklaring Sociale Hygiëne, afgegeven door het SVH, voor die persoon verplicht. Voor para-commerciële organisaties zoals verenigingen, buurthuizen, zorginstellingen of stichtingen geldt dat minimaal twee bestuurders van die organisatie deze verklaring moeten hebben.

De Verklaring Sociale Hygiëne geeft aan dat de bezitter in staat is om de rust en veiligheid in het bedrijf te bewaren of tijdig problemen kan voorkomen door autoriteiten in te schakelen. Bijvoorbeeld door een rustig gesprek te voeren met een ontevreden gast of een ontluikende ruzie tussen gasten in de kiem te smoren.

Onder invloed van drugs of alcohol zijn sommige mensen en situaties onvoorspelbaarder en sneller ontvlambaar. De cursus Sociale Hygiëne van het SVH geeft inzicht in het gedrag van mensen onder invloed en leert medewerkers, leidinggevenden en ondernemers hoe ze kunnen voorkomen dat een gezellige avond uitloopt op meningsverschillen of erger.

De cursus is geschikt voor iedereen die in zijn werk te maken heeft met het gedrag van gasten. Voor slijterijen gelden andere regels op het gebied van sociale hygiëne. Daarom leggen ondernemers en medewerkers van een slijterij een ander examen af.

 

SVH betekenis

Betekenis SVH

SVH betekent Stichting Vakbekwaamheid Horeca. Goede vakmensen zijn belangrijk voor het imago van de horeca. Ze zorgen bovendien voor meer rendement en een positieve beleving door de gast. SVH stelt daarom opleidingen en cursussen samen die aansluiten op het bedrijfsleven en op de wensen van ondernemers. Dit doen zij op verschillende niveaus in de hospitality-branche en in samenwerking met verschillende brancheorganisaties. Van leermeester tot meestertitel: bij de SVH vind je een opleiding die past bij jouw vakgebied en ontwikkeling!

Certificaat sociale hygiëne

Certificaat sociale hygiëne

Als je geslaagd bent voor het SVH examen Sociale Hygiëne krijg je een certificaat, oftewel het SVH Diploma Sociale Hygiëne. Ook ontvang je een resultaatbrief van het SVH waarin staat dat je het examen met goed gevolg hebt afgelegd en voldoet aan de gestelde eisen. Je staat vanaf dat moment bijgeschreven in het Register Sociale Hygiëne.

Slagen voor SVH sociale hygiëne?

Slagen voor het SVH sociale hygiëne examen?
Volg het 3 stappenplan.

1. Gebruik het E-book sociale hygiëne.
2. Toets je kennis met de oefenvragen en proefexamens sociale hygiëne.
3. Maak het SVH sociale hygiëne examen.