Cursus Sociale Hygiene

De cursus Sociale Hygiene bevat een E-book, gratis oefenvragen, 2 gratis proefexamens. Totaal 10 proefexamens met 400 vragen beschikbaar.

Gratis Oefenvragen

Oefentoets

Cursus Sociale Hygiene

Als gastheer of -vrouw, barmedewerker of receptionist in een hotel zorg je voor een goede sfeer en een aangenaam verblijf voor de gasten. Om het voor iedereen prettig te houden, zijn er enige regels waar iedereen zich over het algemeen aan houdt. Maar wat nu als dat niet het geval is? Wat als één gast de rust en het gevoel van veiligheid verstoort door ruzie te maken, regels te negeren of andere gasten lastig te vallen al dan niet onder invloed van alcohol of drugs? Dan is het goed om te weten hoe je dit gedrag tijdig kunt ombuigen of een uit een de hand lopende ruzie in de kiem kunt smoren. De cursus Sociale Hygiene geeft inzicht in het gedrag van je gasten en hoe je daar op een professionele wijze mee om kunt gaan. 

 De cursus Sociale Hygiëne geeft uitleg over de drank- en horecawet, leert je alles over het alcohol-, drugs-, rook- en gokbeleid in de Nederlandse horeca en leert hoe je huisregels voor je eigen bedrijf kunt opstellen én handhaven. Deze leerzame cursus is geschikt voor ondernemers, leidinggevenden en medewerkers die dagelijks met gasten te maken hebben en die dat op een gastvrije, maar veilige manier willen doen.

E-book Sociale Hygiëne

Oefentoets sociale hygiene

Waarom de cursus sociale hygiëne?

Spoedcursus Sociale Hygiëne

Heb je met spoed een Verklaring kennis en inzicht Sociale Hygiëne nodig? Bijvoorbeeld om een Drank- en Horecavergunning aan te vragen of voor een nieuwe baan? Dan kun je een spoedcursus Sociale Hygiëne volgen. Tijdens de spoedcursus komen dezelfde onderwerpen aan bod, alleen doorloop je het traject in een sneller tempo.

Inhoud van de cursus

Cursus hygiëne

De cursus Sociale Hygiëne is geschikt voor iedereen die in een horecabedrijf of andere organisatie werkt waar alcohol wordt geschonken. Je leert alle regels en wetgeving over het schenken van alcohol. Daarnaast geeft de cursus inzicht in het gedrag van gasten onder invloed van alcohol en/of drugs.

Voor slijters gelden andere regels op het gebied van sociale hygiëne. Zij kunnen de cursus Sociale Hygiëne voor de Slijterij volgen.

De cursus Sociale Hygiëne heeft niets te maken met hygiëne. Je leert niet hoe je om moet gaan met de Hygiënecode voor de Horeca. Er zijn andere cursussen van de SVH die je opleiden voor het hygiënisch bereiden van dranken en voedsel volgens de HACCP-richtlijnen.

Gebodsregel

In ieder horecabedrijf gelden voorschriften die aangeven wat of niet mag. Kort gezegd: er zijn regels. Sommige regels worden opgelegd door de overheid, andere zijn opgesteld door de eigenaar of leidinggevende van het bedrijf. Die regels zijn er niet voor niets. Veelal zorgen ze voor de veiligheid van de gasten en medewerkers.

 

Wat is een gebodsregel?

Er bestaan zogenoemde gebodsregels en verbodsregels. Gebodsregels leggen iemand een bepaalde verplichting op. In sommige bedrijven ben je bijvoorbeeld verplicht een consumptie af te nemen of je jas op te hangen. Een gebodsregel gaat dus verder dan een verzoek of een gedragsregel, het gebod kan niet genegeerd worden.

Een verbodsregel geeft aan wat niet mag. Het is bijvoorbeeld verboden om te roken in de horeca, dan geldt de verbodsregel. Maar denk ook eens aan het verbod om zelf eten en drinken mee te nemen naar bijvoorbeeld de bioscoop.

 

A1 gedrag sociale hygiëne

De meeste mensen volgen de geldende regels gewoon op. Maar helaas gebeurt dat niet altijd. Gasten negeren bijvoorbeeld de huisregels of vinden sancties bij ongewenst gedrag onterecht. Om gedrag te herkennen en erop in te kunnen spelen, werken diverse beroepsgroepen met een ABC-model. Waarbij A en B staan voor tegenwerkend gedrag en C voor agressief gedrag. Een variant hierop, D-gedrag, dat staat voor gewelddadig gedrag.

A1-gedrag is de mildste vorm van tegenwerkend gedrag. De gast verzint excuses om zijn gedrag goed te praten. Hij gaat daarbij uit van de eigen situatie. Een voorbeeld: “Ik heb mijn jas niet opgehangen, want ik vind het meer een vest dan een jas.”

A2-gedrag lijkt hierop, maar in dit geval ontkent de gast het gedrag: “Nee hoor, ik heb geen jas aan.”

Bij B-gedrag is de tegenwerking meer gericht op het beleid dan op de eigen situatie. B1-gedrag richt zich op de huisregels: “Belachelijk dat ik mijn jas moet ophangen!”

Bij B2-gedrag doet de gast zijn beklag over de handhaving of de sancties: “Hoezo mag ik niet blijven als ik mijn jas niet achterlaat in de garderobe?”

 

ABC gedrag Sociale Hygiëne

A- en B-gedrag worden gezien als tegenwerkend gedrag dat voornamelijk gaat over de situatie van de gast zelf. Bij C-gedrag wordt de vrijheid of integriteit van andere mensen aangetast. We spreken dan over agressief gedrag.

A- en B-gedrag kan ontaarden in C-gedrag als de gast zich niet gekend voelt in zijn emotie. Er zijn bijvoorbeeld door de medewerker geen begrip getoond voor de situatie of geen goede argumenten gegeven waarom de regels gehandhaafd worden. C-gedrag is altijd tegen iemand persoonlijk gericht. “Jullie ook met die stomme regels!” Ook intimidatie van medewerkers of andere gasten valt in de categorie C-gedrag.

Als een gast alcohol of drugs heeft gebruikt kan C-gedrag uitlopen op D-gedrag, oftewel gewelddadig gedrag.

 

 

Verborgen regelovertreding

Als je als horecaondernemer of medewerker niet hebt gezien dat de regel is overtreden, spreek je van verborgen regelovertreding. Neem bijvoorbeeld het rookverbod: je ruikt duidelijk dat iemand gerookt heeft in een ruimte, maar je weet niet wie van de gasten dat gedaan heeft.

 

 

Openlijke regelovertreding

Als een gast openlijk voor medewerkers of andere gasten een regel overtreedt, spreken we over openlijke regelovertreding. In het geval van het rookverbod ziet de medewerker duidelijk de gast een sigaret opsteken of roken.

Gespreksmodellen sociale hygiëne