Sociale hygiëne cursus

In dit artikel worden de belangrijkste punten van de Sociale hygiëne cursus beschreven. Lees deze punten door en ga voor jezelf na of je deze lesstof al beheerst. Als je bepaalde lesstof nog niet begrijpt is het raadzaam om de samenvatting of het studieboek nog eens te raadplegen. Download de samenvatting SVH sociale hygiëne en maak vervolgens via Oefentoets een gratis proefexamen sociale hygiene.

 

Gratis proefexamen sociale hygiëne

 

Sociale hygiëne cursus

 

Samenvatting sociale hygiëne

 

Hoofdstuk 1 Sociale hygiëne cursus

Definitie sociale hygiëne

Met sociale hygiëne wordt bedoeld dat mensen respect hebben voor elkaars lichamelijke en geestelijke gezondheid en rekening houden met elkaar.

Het certificaat sociale hygiëne is verplicht: Minimaal één leidinggevende aanwezig met het certificaat bij horeca bedrijven die alcohol schenken. Dit is verplicht gesteld vanuit de Drank- en horecawet.

Sociaal gedrag bestaat uit normen en waarden.

Ethiek = De filosofie wat ‘goed’ of ‘fout’ is wordt ook wel ethiek genoemd.

 

Sociaal hygiënisch beleid = verschillende onderdelen (dit is waar deze cursus over gaat!) =  Handhavingsbeleid

Personeelsbeleid, drugs, alcohol, gokken, gedrag van gasten. Deze onderwerpen komen aan bod in deze cursus van sociale hygiëne.

Bedrijfssoorten: Logiesverstrekkende bedrijven, voedselverstrekkende bedrijven, drankenverstrekkende bedrijven.

Doelgroepen: Er zijn verschillende doelgroepen (bijv: senioren, scholieren, zakenmensen)

Bedrijfsformule = 6 p’s = product, prijs, plaats, personeel, presentatie en promotie.

 Gastvrijheidsformule = 3 elementen: product, gedrag van medewerkers en gasten, omgeving à sfeer van het horecabedrijf.

 

Hoofdstuk 2 Sociale hygiëne cursus

Een proces waarbij mensen informatie uitwisselen noemen we communicatie. Dit heeft het doel om elkaars gedrag te beïnvloeden. Dit is een continu proces, tussen een zender en ontvanger.

Verbale communicatie = met woorden

Non verbale communicatie = zonder woorden (lichaamstaal, gezichtsuitdrukkingen, gebaren of stemgeluid)

Er zijn twee soorten communicatie:

 1. Inhoudsniveau = inhoud van de boodschap (digitale communicatie)
 2. Betrekkingsniveau = informatie over elkaar (analoog)

Een goede gastheer zorg voor een goede: mentaliteit, houding, oogopslag, stemgebruik, taalgebruik, gebaren, kleding en uiterlijk.

De gast wordt in drie fases behandeld: ontvangst, verblijf en het afscheid (alle drie fases zijn enorm belangrijk).

Professioneel handelen = Als gastheer altijd positief zijn naar de klanten, ook bij negatieve feedback (= oordeel over persoonlijk functioneren)

Feedback lus = 1) klant geeft feedback 2) Gastheer ontvangt 3) Gastheer verwerkt 4) Gastheer geeft reactie

 

Hoofdstuk 3 Sociale hygiëne cursus

Er zijn gebodsregels en verbodsregels. Er zijn ongeschreven en geschreven regels. De regels staan in het huisreglement van een horeca bedrijf. Zorg voor een handhavingsbeleid!

 Handhavingsbeleid

Er zijn vier manieren om ervoor te zorgen dat regels worden nageleefd:

 1. Huisregels opstellen (paragraaf 3.1)
 2. Regels handhaven (paragraaf 3.2)
 3. Samen handhaven (paragraaf 3.3)
 4. Deurbeleid (paragraaf 3.4)

 

Hoofdstuk 4 Sociale hygiëne cursus

Oorzaken risicogedrag

 1. Gebrek aan
 2. Frustratie van de klant.
 3. Alcoholmisbruik (zie hoofdstuk 6)
 4. Drugsgebruik (zie hoofdstuk 7)

De verschillende soorten gedrag die in dit hoofdstuk worden beschreven zijn:

A/B gedrag = tegenwerkend gedrag

A1 gedrag = Excuses verzinnen voor het gedrag

A2 gedrag = Ontkennen van gedrag

B1 gedrag = Kritiek op de huisregels

B2 gedrag = Kritiek op de handhaving of sancties

 

C gedrag = agressief gedrag

Treiteren, uitdagen tot gevecht, schelden, seksuele intimidatie.

 

D gedrag = gewelddadig gedrag

Dreigen met geweld

Geweld gebruiken

 

Crimineel gedrag

Afpersing

Overvallen

Oplichting

Flessentrekkerij

 

Groepsgedrag

Overnemen van elkaars gedrag (vaak één leider)

Je hebt geleerd wat voor soorten gedrag er zijn, hoe je het gedrag kunt voorkomen en hoe je ermee kan omgaan.

 

Hoofdstuk 5 Sociale hygiëne cursus

Geef de grenzen duidelijk aan. Hiermee wordt risicogedrag voorkomen.

Gespreksmodellen:

 • Omgaan met klachten

Stap 1     Aanhoren van de klacht

Stap 2     Klacht afhandelen

 • Nee verkoop

Stap 1     Gesprek openen (inzicht, regel aangeven, alternatief aanbieden)

Stap 2     Geef ruimte voor reactie

Stap 3     Ombuigen van de reactie (toon begrip, herhaal regel)

Stap 4     Bij geen medewerking waarschuwing

Stap 5     Bij nog geen medewerking sanctie

 • Openlijke regelovertreding

Stap 1     Gesprek openen (beschrijf gedrag, regel aangeven, alternatief aanbieden)

Stap 2     Geef ruimte voor reactie

Stap 3     Ombuigen van de reactie (toon begrip, geef regel aan, nogmaals om medewerking vragen)

Stap 4     Bij geen medewerking waarschuwing

Stap 5     Bij nog geen medewerking sanctie

 • Verborgen regelovertreding

Gelijk aan openlijke regelovertreding, alleen stap 4 niet.

 • Agressie en geweld

Stap 1     Gedrag negeren

Stap 2     Gedrag beschrijven

Stap 3     Tot de orde roep (waarschuwing = gele kaart)

Stap 4     Waarschuwing geven (bij gewelddadig gedrag direct sanctie uitvoeren)

Stap 5     Bij herhaling waarschuwen en sanctie uitvoeren

 

Hoofdstuk 6 Sociale hygiëne cursus

Zwak alcoholische dranken: drank van 0,5% tot 15%  Sterke drank: 15% of meer.

Bloedalcoholgehalte (BAG): Is hoeveelheid drank die je in het lichaam hebt (na het drinken) uitgedrukt in een promillage.

Verantwoord alcoholgebruik: Je kunt zonder, bent een gelegenheidsdrinker, niet zwanger.

 

Alcoholmisbruik: Wanneer alcoholgebruik leidt tot overlast voor de drinker of de omgeving spreken we van alcoholmisbruik. Alcoholmisbruik kan korte termijn (1 dag) of lange termijn zijn.

Alcoholverslaving: Er is gewenning (tolerantie), ontwenningsverschijnselen, geestelijke afhankelijkheid.

Combinatiegebruik: Drank en drugs combineren à 1+1=3 effect

 

Belangrijke wetten: Geen alcohol onder de 18 jaar, Niet toelaten van klanten onder de 16 jaar als er alcohol geschonken wordt, geen indirecte verkoop toegestaan.

Preventieve maatregelen: 1) Vragen naar legitimatiebewijs 2) Sticker met leeftijdseis op de deur (wetgeving) 3) deurcontroles.

Reactieve maatregelen: 1) Houd in de gaten hoeveel de klant drinkt 2) Kijk naar het gedrag van de klant.

Heeft de klant teveel alcohol op? à Nee verkopen, waarschuwen, eruit zetten.

 

Hoofdstuk 7 Sociale hygiëne cursus

Meest voorkomende soorten drugs: Hasj, Wiet, Cocaïne, XTC, GHB, Speed.

Effecten van drugs: Stimulerende drugs, verdovende drugs, bewustzijnsveranderende drugs.

Drugsverslaving: Als je drugs moet gebruiken.

Geestelijke afhankelijkheid: Iemand voelt zich zonder gebruik niet meer prettig.

Lichamelijke afhankelijkheid: Als iemand ontwenningsverschijnselen krijgt wanneer hij niet gebruikt.

Verkoop van koffieshop. De AHOJ-GI-criteria zijn van toepassing:

 

Drugsbeleid (onderdeel van sociaal hygiënisch beleid)

Preventieve maatregelen: bedrijfsformule aanpassen, Sticker op de deur, Duidelijke huisregels, informeer klanten over de risico’s van drugsgebruik, toegangscontrole.

Reactieve maatregelen: Toegang weigeren, controleren van toiletten of donkere hoeken.

 

 

Hoofdstuk 8 Sociale hygiëne cursus

Stoffen in tabak: nicotine, koolmonoxide, teer

Na 10 seconden is het effect al merkbaar.

Negatieve effecten: Snelle hartslag, hoge bloeddruk, vernauwde bloedvaten, beschadigde longen, minder zuurstof toevoer, minder goed slapen, minder eetlust, snellere stofwisseling.

Ziekten: COPD, hartaanval, beroerte, kanker, niet zwanger raken, minder vruchtbaar sperma.

Lichamelijke effecten roken: verhoogde hartslag, minder eetlust, bloedvatvernauwing

Verkoop van tabak alleen aan mensen van 18 jaar en ouder.

Er geldt een rookverbod in de horeca.

Uitzondering rookverbod = horeca van een ZZP’er. Er is geen personeel dus kan de ondernemer zelf kiezen of er gerookt mag worden.

In rookruimtes is roken toegestaan (medewerker mogen er tijdens openingstijden niet komen).

 

Hoofdstuk 9 Sociale hygiëne cursus

Kansspelautomaten:  Short odds en long odds (afhankelijk van de tijd tussen de inzet en het resultaat)

Er zijn vier soorten spelers: recreatieve spelers, licht-risico speler, gemiddelde speler, probleemspeler.

Wet op de kansspelen (WOK) Gericht op het tegengaan van gokverslavingen.

Leidinggevende moet gokverslaving tegengaan.

 • Aanwezigheidsvergunning van gemeente kansspelautomaat verplicht.
 • De kansspelautomaat moet gekeurd
 • Alleen gebruiken door klanten vanaf 18 jaar.

 

Hoofdstuk 10 Sociale hygiëne cursus

Ruimtelijke voorzieningen

 • Doorzicht
 • Verlichting

Technische voorzieningen

 • Kassa
 • Kluizen (en afroomkluizen)
 • Camerabeveiliging
 • Alarmsystemen (en personeelsbeveiliging = alarmknop)
 • Toegangscontrole

Personele voorzieningen

 • Horecaportiers
 • Nachtportiers
 • BHV’ers (verplicht minimaal één BHV’er)

Brandveiligheid

 • De vier O’s = Onwetenheid, Onverschilligheid, Onvoorzichtigheid, O
 • Bouwbesluit 2012 – voorschriften ten aanzien van brandveiligheid
 • Omgevingsvergunning – Bij nachtverblijf van meer dan 10 personen

Brandbeleid

 • Preventieve maatregelen: dagelijks controle of alle voorzieningen juist functioneren.
 • Reactieve maatregelen: direct brandalarmering, geen risico ELKE SECONDE TELT.

 

Download de samenvatting SVH sociale hygiëne.

Deel deze pagina