Sociale hygiene oefentoets

SVH oefenexamen

Met de sociale hygiene oefentoets ben je goed voorbereid voor het officiële SVH-examen!

Gratis Proefexamen Sociale Hygiene 10 Proefexamens Sociale Hygiëne  

Gratis Sociale Hygiene oefentoets

Het is de gemakkelijkste manier om je Sociale Hygiëne-examen te oefenen. Zo weet je precies hoe je ervoor staat met je kennis en inzicht in deze belangrijke lesstof en of je voldoende hebt aan de tijd die ervoor staat. Het certificaat Sociale Hygiëne is verplicht voor ondernemers en leidinggevenden die bijgeschreven staan in de Drank- en Horecavergunning. Sterker nog: er moet altijd een medewerker met een Verklaring kennis en inzicht Sociale Hygiëne aanwezig zijn in een bedrijf waar men alcohol verkoopt. Maak het gratis proefexamen sociale hygiene om een eerste indruk te krijgen van jouw kennis. Met een sociale hygiene oefentoets de theorie snel leren.

 

Sociale hygiene oefentoets

Voor het SVH-proefexamen zijn twee gratis proefexamens beschikbaar. Wil je meer oefenen? Dat kan! Tegen betaling ontvang je 8x een Sociale Hygiene oefentoets. Daarnaast kun je oefenen met de gratis oefenvragen op deze site. Het is aangetoond dat veel oefenen helpt om de lesstof te onthouden. Wil je meer oefenen, dan kun je nog eens 8 oefenexamens maken. Je kunt totaal 10x een sociale hygiene oefentoets maken. De toetsen zijn onbeperkt beschikbaar en zijn precies zoals het echte sociale hygiene examen

Oefentoets sociale hygiene

Wat kun je verwachten van de oefentoets sociale hygiene?
Hoe moeilijk is de cursus Sociale Hygiëne?

De oefentoets sociale hygiene is voor de meeste mensen die in de horeca werkzaam zijn of willen gaan werken goed haalbaar. Met de samenvatting sociale hygiene kun je de belangrijkste onderwerpen binnen korte tijd doornemen. Ook kun je de sociale hygiene oefentoets maken, waardoor je ook de theorie leert. Na het maken van oefentoets sociale hygiene krijg je het resultaat te zien en daarnaast ook de antwoorden bij de vragen met een korte uitleg.

Voor de oefentoets sociale hygiene heb je 40 minuten de tijd om 40 multiple choice vragen te beantwoorden. Weet je het antwoord niet, vul dan een antwoord in en noteer het nummer van de vraag op een blaadje. Als je alle vragen hebt beantwoord kun je deze vraag nog eens rustig lezen en eventueel het antwoord aanpassen.

De cursus sociale hygiene kun je binnen 50 uur studietijd doorlopen. Voor mensen die makkelijk leren en met meer ervaring binnen de horeca kan het aanzienlijk sneller. Er zijn mensen die met de samenvatting en sociale hygiene oefentoets slagen met slechts 1 dag studie!

Sociale hygiene oefentoets

SVH Examen oefenen

Gratis oefentoets sociale hygiene
Het SVH-examen oefenen heeft pas zin als je al enige kennis hebt van de cursus en lesstof Sociale Hygiëne. Veel vragen zal je als horecaprofessional zó kunnen beantwoorden, maar vooral op het gebied van regels en gedragsmodellen is het iedereen aan te raden om ook de samenvatting SVH Sociale Hygiëne grondig door te nemen of de (spoed)cursus te volgen. Bij de cursus is het studieboek en overig lesmateriaal inbegrepen. Deze kennis komt niet alleen van pas tijdens het examen, maar ook in de praktijk!

Zijn dit de officiële examenvragen sociale hygiene?

Sociale hygiëne examen oefenen
Op de site staan ongeveer 200 gratis oefenvragen SVH Sociale Hygiëne voor je klaar. Ruim voldoende om je voor te bereiden op je examen. De vragen staan gerangschikt per hoofdstuk, zodat je al na bestudering van het eerste hoofdstuk kunt beginnen met oefenen. Zo bepaal je zelf je tempo en kun je extra aandacht besteden aan de onderwerpen die je lastig vindt. 

SVH oefentoets

Hoe ziet het examen Sociale Hygiëne eruit?
Maak binnen 40 minuten de 40 vragen van het proefexamen Sociale Hygiëne, dan weet je of je de stof goed beheerst. Het echte examen bestaat uit 40 vragen die je in 40 minuten tijd moet beantwoorden. Zodra je klaar bent met je proefexamen krijg je de behaalde score te zien. Daarnaast krijgt je de antwoorden op de vragen die je fout had, zodat je daar weer van leert.

De vragen in de SVH-proefexamens sluiten aan op het officiële examen Sociale Hygiëne. Bij verandering in de lesstof passen we ook de oefenvragen en proefexamens aan. Je oefent altijd met actuele vragen!

Wat moet je weten voor Sociale Hygiëne?

De oefenvragen gaan, net als de lesstof, over gastvrijheid en regels in de horeca met betrekking tot alcohol, drugs, gokken en roken. Met de lesstof leer je als ondernemer, leidinggevende of medewerker in de horeca hoe je op professionele wijze om kunt gaan met ongewenst gedrag van gasten, al dan niet onder invloed van alcohol en/of drugs. Het examen is verplicht voor ondernemers en iedereen die bijgeschreven staat in de Drank- en Horecavergunning van een bedrijf.                   

Sociale hygiene hoeveel fouten

Van de 40 vragen op het examen SVH moet je er 29 juist beantwoord binnen 40 minuten. Je mag dus maximaal 11 fouten antwoorden geven. De examenvragen sociale hygiëne zijn multiple choice en bestaan uit een vraag gevolgd door 3 antwoord mogelijkheden. 

Sociale hygiene oefentoets

Maak nu een gratis proefexamen sociale hygiene. Maak de sociale hygiene oefentoets en bereid je voor op het officiële examen. Begin direct!                                           

Samenvatting sociale hygiëne

Sociale hygiëne examen oefenen

Sociale hygiene oefentoets

Sociale hygiene oefentoets vraag 1

Bij twee verschillende organisatie zijn de volgende situaties van toepassing:

 • Bij de voetbalclub wordt alleen in het weekend alcoholhoudende drank verkocht.
 • In de pizzeria wordt geen alcoholhoudende drank verkocht.

Moeten de leidinggevenden volgens de Drank- en Horecawet een Verklaring Sociale Hygiëne in bezit hebben?

 

Sociale hygiene oefentoets vraag 2

Wat is ethiek?

 

Sociale hygiene oefentoets vraag 3

Wat voor soort bedrijf is een restaurant?

Sociale hygiene oefentoets vraag 4

Een doelgroep heeft verschillende kenmerken. Noem twee kenmerken van de doelgroep “tweeverdieners”.

 1. Tweeverdieners hebben veel tijd en veel geld.
 2. Tweeverdieners hebben veel tijd en weinig geld.
 3. Tweeverdieners hebben weinig tijd en veel ge

Sociale hygiene oefentoets vraag 5

Een restaurant neemt de beslissing om veel verschillende gerechten op de kaart te zetten.

Over welke P van de 6 p’s hebben we het dan?

 1. Prijs.
 2. Presentatie.
 3. Product.

Sociale hygiene oefentoets vraag 6

In welke situatie is er sprake van overeenstemmend communiceren?

 1. Met een lach een klant ontvangen.
 2. Met de wenkbrauwen ophalend de klant ontvangen.
 3. Met de armen over elkaar een klant ontvangen.

Sociale hygiene oefentoets vraag 7

Welke onderdelen van de huisregel worden er beschreven?

Huisregel: Bij harde muziek moeten de rolluiken aan de voorzijde van het café gesloten worden om geluidsoverlast te voorkomen.

 1. De inhoud en de sanctie.
 2. De inhoud en het waarom.
 3. Het waarom en de sanctie

Sociale hygiene oefentoets vraag 8

Wat is niet verstandig voor een leidinggevende die het sociaal-hygiënisch beleid uitvoert?

 1. Een biertje drinken achter de bar.
 2. Een portier bij de deur de klanten laten controleren.
 3. Naar het toilet gaan.

Sociale hygiene oefentoets vraag 9

Wat betekent het als we het hebben over de inhoud van communiceren?

 1. Over hoe iets gezegd wordt.
 2. Over waarom iets gezegd wordt.
 3. Over wat er gezegd wordt.

Sociale hygiene oefentoets vraag 10

Een gebodsregel is:

 1. Een regel die iemand verbiedt iets te doen.
 2. Een regel die iemand verplicht iets te doen.
 3. Een regel die iemand verzoekt iets te doen.

 

De structuur van een Sociale hygiene oefentoets

De SVH bestaat uit verschillende onderdelen dit zijn de landelijke examencommissie, de sub examens commissie en de plaatselijke examencommissie. Daarnaast is er een Raad van Toezicht actief, waardoor de kwaliteit van bestuur is gewaarborgd. De Raad van Toezicht bestaat uit voorzitter Sander Allegro, Ben Francooy, Ricardo Winter, Joke Elzenaar en Thijs Merks. Onder de Rvt is de directeur operationeel verantwoordelijke voor het dagelijks bestuur van de SVH.

Sub Examencommissie (SEC)

De verantwoordelijkheid over de inhoud van de examens met betrekking tot inhoud, vorm organisatie en uitvoering is een Sub Examencommissie (SEC) actief, waardoor de kwaliteit van de examens is gewaarborgd. Er zijn drie onderdelen.

 1. SEC Sociale Hygiëne, Horecaportier & Leermeester
 2. SEC Beroepsexamens
 3. SEC Drankenexamens

Branchevaststellingscommissie (BVC)

In de branchevaststellingscommissie (BVC) zijn verschillende partijen actief, waardoor de vakbekwaamheid in de horeca vergroot kan worden. Er zijn partners vanuit de werkgevers, medewerkers, vakbonden en het onderwijs actief in de BVC. In de BVA vindt op globaal niveau de bepaling van de examen eindtermen plaats en vervolgens zal de SVH het examen verder ontwikkelen.

Landelijke examen commissie (LEC)

De landelijke examen commissie (LEC-SVH) stelt vast of mensen een diploma hebben die voldoen aan de gestelde eisen van de drank- en horecawet, zodat er een verklaring kennis en inzicht sociale hygiëne afgegeven kan worden. Tevens is het LEC verantwoordelijk voor de registraties en het bijhouden van het register sociale hygiëne. Op moment dat een kandidaat een examen met goed gevolg heeft afgelegd worden de persoonsgegevens in het register opgenomen, waardoor een extern persoon kan vaststellen of iemand een verklaring SVH in bezit heeft.

De SVH is ISO/IEC 27001:2013 gecertificeerd, waardoor het aantoont dat de informatiebeveiliging met betrekking tot de persoonsgegevens op orde is.

 • sociale hygiene oefentoets
 • svh oefenexamen
 • oefentoets sociale hygiene
 • oefentoets svh
 • svh examen oefenen
 • oefenexamen sociale hygiene
 • sociale hygiëne oefentoets