VCA Assen

Examen VCA Assen

B-VCA, VOL VCA of VIL-VCU verschillende locaties in Nederland

VCA proefexamen

VCA Assen

VCA Assen, Beilen, Smilde, Westerbork, Borger, Stadskanaal, Appelscha en Haren.

 

VCA Assen biedt de mogelijkheid om het VCA certificaat te behalen. Een VCA (Veiligheid, gezondheid en milieu, Checklist, Aannemers) certificering wordt aan een medewerker of een bedrijf verstrekt. Door medewerkers VCA te certificeren toont men aan dat belang wordt gehecht aan een veilige werkomgeving.

VCA certificering is eigendom van de Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV). Het uitgangspunt bij de oprichting van het VCA was bij te dragen aan Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) binnen een bedrijf. De VCA certificering is dan ook bedoeld voor aannemingsbedrijven die werkzaam zijn op locaties als fabrieken, installaties of werkplaatsen. De VCA vindt zijn oorsprong in de chemie sector en is ontstaan als een best-practice.

Een opdrachtgever schakelt een onderaannemer in om bepaalde werkzaamheden te doen. De opdrachtgever bepaalt welk niveau van VCA er nodig is om deze taken uit te voeren. Mogelijke certificatieniveaus zijn: CA*, VCA** of VCA Petrochemie.

VCA Assen

De VCA cursus in Assen stoomt cursisten binnen enkele dagen klaar voor het VCA examen. Welke cursus er gevolgd dient te worden hangt af van de functie en taken van de medewerker. Doordat VCA Assen de cursussen Vil-VCU, B-VCA en VOL VCA aanbiedt,kan iedere medewerker een certificaat behalen passend bij zijn of haar functie.
– B-VCA is geschikt voor medewerkers die uitvoerende taken doen.
– VOL VCA is voor leidinggevende medewerkers.
– VIL VCU is voor medewerkers uitgezonden door een uitzendbureau.

Behalen VCA certificaat

Een gestructureerde aanpak biedt de beste garantie op het behalen van een VCA certificaat. Voor medewerkers met meer werkervaring is het VCA halen eenvoudiger dan voor medewerkers met relatief minder ervaring. Wat is de beste voorbereiding op het VCA examen?
1. De lesstof over de verschillende onderwerpen doornemen aan de hand van een studieboek of door middel van e-learning.
2. Gebruik van samenvatting om de puntjes op de i te zetten.
3. Online VCA vragen oefenen per hoofdstuk. Herhaal eventueel hoofdstukken met behulp van de samenvatting.
4. Maak een gratis VCA proefexamen: een oefentoets lijkend op het officiële VCA examen.
5. Uitgerust aan het examen beginnen.

 

Examen VCA Assen

In Assen wordt het VCA examen, bestaande uit multiple-choice vragen, digitaal afgenomen. Het examen B-VCA duurt ongeveer een uur en na de beantwoording van alle vragen is de uitslag direct zichtbaar. Van de 40 vragen moeten er minimaal 28 juiste beantwoord zijn.

Het VOL VCA examen Assen is omvangrijker dan de module B-VCA. 70 vragen telt het VOL VCA examen, die beantwoord moeten zijn binnen 75 minuten.

Deelnemers met een voldoende, dus met een positief resultaat, krijgen binnen twee weken bericht per post. Het VCA certificaat wordt meegestuurd en tevens wordt men ingeschreven in het register van het VCA. Het VCA certificaat is 10 jaar geldig en persoonsgebonden.

 

VCA Assen

VCA Assen biedt het volgende aan:

 • VCA certificering voor bedrijven
 • VCA certificering voor personen

Een VCA certificering voor bedrijven helpt bij het inrichten van de organisatie volgens het VGM-beheersysteem, naar de eisen beschreven in het VCA. Een VCA certificering voor bedrijven heeft een geldigheidsduur van 3 jaar. Jaarlijks vindt er een controle-audit plaats, waarvan de eerste dient plaats te vinden binnen één jaar nadat het certificaat is afgegeven.

VCA certificering voor personen heeft als doelstelling het vergroten van de kennis en bijkomende verantwoordelijkheden van een medewerker. Het diploma VCA moet bijdragen aan een vergroting van de veiligheid op de werkplek. Door een betere bewustwording van mogelijke gevaren, wordt de veiligheid van de medewerker en collega’s binnen het bedrijf beter gewaarborgd.

VCA Assen

VCA diploma halen in Assen

B-VCA

Gratis / Onbeperkt

 • Basis VCA medewerkers
 • Oefenvragen onbeperkt
 • Oefenexamens VCA Ready
 • Leidinggevende medewerkers
 • Intercedent uitzendbureau

VCA Proefexamen

VOL-VCA

Gratis / Onbeperkt

 • Basis VCA medewerkers
 • Oefenvragen onbeperkt
 • Oefenexamens VCA Ready
 • Leidinggevende medewerkers
 • Intercedent uitzendbureau

VOL VCA proefexamen

VIL-VCU

Gratis / Onbeperkt

 • Basis VCA medewerkers
 • Oefenvragen onbeperkt
 • Oefenexamens VCA Ready
 • Leidinggevende medewerkers
 • Intercedent uitzendbureau

VIL-VCU proefexamen

VCA examen halen in Nederland

B-VCA, VOL VCA of VIL-VCU verschillende locaties in Nederland.

Assen, Beilen, Smilde, Westerbork, Borger, Stadskanaal, Appelscha en Haren.

VCA proefexamen

VCA Assen