VCA Heerenveen

VCA Heerenveen

VCA Heerenveen, Sneek, Wolvega, Rottum, Noord Wolde, Gorredijk en Langezwaag.

VCA proefexamen

Een VCA-certificaat (VGM Checklist Aannemers, waarbij VGM staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu) kan verplicht zijn voor bedrijven die constructie- of onderhoudswerkzaamheden uitvoeren in fabrieken en werkplaatsen, op bouwterreinen en bij technische of (petro)chemische installaties.

De opdrachtgever bepaalt het VCA-niveau wat nodig is voor een opdracht. De verschillende niveaus zijn VCA*, VCA** of VCA Petrochemie.

De Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV) bepaalt welke eisen worden gesteld aan elk VCA-niveau en de uiteindelijke eisen voor de certificering.

Het VCA-certificaat behalen via VCA Heerenveen

Bedrijven kunnen een VCA-certificaat krijgen, medewerkers kunnen een VCA-diploma halen. Hiermee wordt veilig werken aangetoond en verzekerd.

VCA Cursus Heerenveen

Bij de VCA Heerenveen kunnen medewerkers ook cursussen volgen om in enkele dagen het VCA-examen af te kunnen leggen. In Heerenveen wordt B-VCA, VOL-VCA en Vil-VCU gegeven, waarbij de cursussen specifiek zijn gericht op het behalen van het diploma.

De juiste cursus is afhankelijk van de functie van de medewerker:
– B-VCA (Basisveiligheid VCA) is voor medewerkers met uitvoerende taken.
– VOL-VCA (Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden) is voor leidinggevenden en zzp’ers.
– ViL-VCU (Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden) is voor intercedenten en leidinggevenden van een uitzendbureau.

VCA Halen Heerenveen

Een VCA-diploma is voor medewerkers met veel werkervaring makkelijker te halen dan voor iemand met weinig ervaring. Om de kans op succes zo groot mogelijk te maken wordt de volgende aanpak gehanteerd:
1. De verschillende onderwerpen worden behandeld met behulp van een studieboek of door e-learning.
2. Een samenvatting helpt om de belangrijkste onderdelen beter te onthouden.
3. Per hoofdstuk worden de VCA vragen online beantwoord. Als het nodig is wordt het hoofdstuk herhaald, vaak met behulp van de samenvatting.
4. Een gratis VCA proefexamen geeft duidelijkheid of een medewerker in staat is het VCA-examen te halen. Indien nodig kan een hoofdstuk opnieuw worden doorgenomen en kan opnieuw een VCA proefexamen worden afgelegd.

VCA Examen Heerenveen

-Het VCA-Examen is multiple-choice en wordt digitaal afgenomen.
Het examen voor B-VCA bestaat uit 40 vragen waarvan (ongeveer) 28 (64,5%) juist beantwoord moeten worden. Het examen duurt een uur en de uitslag is direct na het examen bekend.
Het examen VOL-VCA bestaat uit 70 vragen waarvan (ongeveer) 46 (64,5%) goed beantwoord moeten worden. Dit examen duurt 75 minuten.
Medewerkers die geslaagd zijn voor hun examen ontvangen binnen twee weken de uitslag via de post, inclusief diploma. Ook wordt de certificering voor elke medewerker vastgelegd in het VCA register.

VCA

VCA Heerenveen biedt:
– VCA-certificering voor bedrijven.
Deze certificering focust zich op het inrichten van de organisatie volgens het VGM-beheersysteem zoals beschreven in de VCA. Dit VCA-certificaat is 3 jaar geldig, waarbij elk jaar een controle-audit plaatsvindt.- VCA-diplomering voor personen.
Hierbij wordt gelet op de kennis en het verantwoordelijkheidsgevoel van de medewerkers. Door VCA-diplomering worden medewerkers zich bewust van de gevaren op de werkvloer en
leren ze de veiligheid te vergroten. Het VCA-diploma voor personen is 10 jaar geldig.

VCA Heerenveen

VCA diploma halen in Heerenveen

B-VCA

Gratis / Onbeperkt

 • Basis VCA medewerkers
 • Oefenvragen onbeperkt
 • Oefenexamens VCA Ready
 • Leidinggevende medewerkers
 • Intercedent uitzendbureau

VCA Proefexamen

VOL-VCA

Gratis / Onbeperkt

 • Basis VCA medewerkers
 • Oefenvragen onbeperkt
 • Oefenexamens VCA Ready
 • Leidinggevende medewerkers
 • Intercedent uitzendbureau

VOL VCA proefexamen

VIL-VCU

Gratis / Onbeperkt

 • Basis VCA medewerkers
 • Oefenvragen onbeperkt
 • Oefenexamens VCA Ready
 • Leidinggevende medewerkers
 • Intercedent uitzendbureau

VIL-VCU proefexamen

VCA examen halen in Nederland

B-VCA, VOL VCA of VIL-VCU verschillende locaties in Nederland

VCA Heerenveen, Sneek, Wolvega, Rottum, Noord Wolde, Gorredijk en Langezwaag.

VCA proefexamen