VCA Lelystad

VCA Lelystad

VCA Lelystad, Dronten, Swifterband, zeewolde, Ketelhaven

Voor personen is de VCA certificering er op gericht om de kennis en verantwoordelijkheden van een medewerker te vergroten en daardoor te zorgen dat de veiligheid op een werkplek beter wordt. De medewerkers zijn alerter op gevaren en leren deze beter te identificeren.Het VCA certificaat voor bedrijven is bedoeld om de organisatie in te richten volgens het VGM-beheersysteem zoals beschreven is in de VCA. Voor bedrijven is de VCA certificering 3 jaar geldig. Elk jaar vindt er een controle plaats. De eerste controle vindt binnen één jaar na uitreiking van het certificaat plaats.

Stichting Samenwerken Voor Veiligheid, beter bekend als SSVV is eigenaar van het VCA domein. Deze stichting is actief op het gebied van (VGM) Veiligheid, Gezondheid en Milieu. De VCA certificering is voor aannemingsbedrijven die werk verrichten bij fabrieken, werkplaatsen of installaties. VCA is ontstaan uit de chemiesector als een best practice en staat voor Veiligheid Checklist Aannemers. Een onderaannemer kan door een opdrachtgever worden ingeschakeld voor bepaalde werkzaamheden. De opdrachtgever bepaalt welk niveau van VCA vereist is voor het uitvoeren van ge betreffende taken. Er zijn verschillende certificatie niveaus mogelijk, namelijk:
• VCA Petrochemie
• VCA**
• CA*

 

VCA cursus Lelystad

De VCA cursus Lelystad zorgt ervoor dat iedereen die de VCA cursus wil halen zo goed mogelijk wordt voorbereid. De volgende cursussen zijn bij VCA Lelystad beschikbaar: Vil-VCU, B-VCA en VOL VCA. Elke variant is afgestemd op de werkzaamheden van de functie van de medewerker:
• VOL VCA is voor leidinggevende werknemers die andere werknemers aan sturen
• VIL VCU is voor externe medewerken van een uitzendbureau
• B-VCA is voor mensen met praktische uitvoerende taken

 

VCA Basis Lelystad

VCA Basis is een veiligheidsdiploma gericht op veilig en gezond werken. De VCA Basis staat voor VGM Checklist Aannemers. De VCA Basis is bedoeld voor uitvoerende medewerkers.

Met dit diploma wordt aangetoond dat iemand de veilig en gezond kan werken. Hiermee is de persoon bekend met de Arbowet- en regelgeving. Daarnaast kan hij onveilige situaties herkennen en handelingen toepassen voor het voorkomen van arbeidsongevallen.

Moeten er risicovolle werkzaamheden verricht worden dan wordt er door werkgevers of opdrachtgevers vaak een VCA Basis diploma aangevraagd. Via VCANederland kan het VCA Basis diploma behaald worden door het VCA Basis examen af te leggen. Als voorbereiding voor het examen kan een klassikale cursus, e-learning of online cursus gevolgd worden. Het VCA Basis cursusboek is ook handig om te bestuderen. Lees meer op onze pagina ‘wat betekent VCA’.

VOL VCA

VOL VCA geeft leidinggevende medewerkers en ZZP’ers kennis op het gebied van veilig- en gezond werken. Het VOL VCA toont aan dat werknemers en ZZP’ers weten hoe zij op een veilige en verantwoorde manier hun werk uit kunnen voeren.

VOL VCA betekent VGM Checklist Aannemers Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden. Wanneer het VOL VCA diploma is behaald, is er kennis van de wetgeving en regelgeving. Met deze kennis kunnen onveilige situaties herkend worden. Daarnaast worden arbeidsongevallen voorkomen en kunnen toolboxmeetings georganiseerd worden voor medewerkers.

Het VOL VCA diploma wordt behaald door een examen af te leggen via VCANederland. Ook biedt VCANederland diverse mogelijkheden om voor te bereiden op het examen, zoals een klassikale cursus, een online cursus en een cursusboek.

VCA examen Lelystad

Wanneer het VCA certificaat is behaald, kan gewerkt worden op bouwplaatsen waar het VCA certificaat een vereiste is. Organisaties of medewerkers (ZZP’ers) kunnen de certificering gebruiken. Een klassikale cursus is te volgen bij VCA Lelystad waarbij er twee certificeringen zijn:
• VCA certificering geschikt voor personen
• VCA certificering geschikt voor bedrijven

De VCA certificering voor personen vergroot de kennis van een medewerker. Het VCA keurmerk zorgt voor veiligheid op de werkplek. Mensen worden bewuster van gevaren op de werkplek. Ze leren deze te herkennen en direct op adequate wijze te handelen, wat zorgt voor meer veiligheid voor de directe omgeving.

Voor bedrijven bied de VCA certificering de kennis voor het inrichten van een organisatie en het VGM-beheersysteem. Hiermee wordt organisatie breed de veiligheid zo goed mogelijk geborgd. De VCA certificering voor bedrijven is geldig voor een periode van 3 jaar en deze wordt jaarlijks gecontroleerd te worden waarbij de eerste controle plaatsvind binnen 1 jaar na afgifte.

 

VCA Basis Lelystad

Het VCA examen Lelystad wordt digitaal afgenomen en is een multiplechoicetest. Voor het B-VCA examen krijgen de kandidaten ongeveer een uur de tijd. De uitslag is na voltooiing direct zichtbaar. Van de in totaal 40 vragen dienen er minimaal 28 juist beantwoord te zijn om het certificaat te behalen.

Het VOL VCA Lelystad examen is vergeleken met de B-VCA module een stuk uitgebreider. Voor de module VOL VCA krijgen de deelnemers in totaal 75 minuten de tijd om 70 vragen te beantwoorden.
Binnen twee weken wordt de uitslag per post verstuurd. Het certificaat wordt meegestuurd en er vindt een inschrijving plaats in het register van VCA. Dit VCA certificaat is 10 jaar gelding en persoonsgebonden.

B-VCA

Gratis / Onbeperkt

 • Basis VCA medewerkers
 • Oefenvragen onbeperkt
 • Oefenexamens VCA Ready
 • Leidinggevende medewerkers
 • Intercedent uitzendbureau

VCA Proefexamen

VOL-VCA

Gratis / Onbeperkt

 • Basis VCA medewerkers
 • Oefenvragen onbeperkt
 • Oefenexamens VCA Ready
 • Leidinggevende medewerkers
 • Intercedent uitzendbureau

VOL VCA proefexamen

VIL-VCU

Gratis / Onbeperkt

 • Basis VCA medewerkers
 • Oefenvragen onbeperkt
 • Oefenexamens VCA Ready
 • Leidinggevende medewerkers
 • Intercedent uitzendbureau

VIL-VCU proefexamen

VCA examen halen in Nederland

B-VCA, VOL VCA of VIL-VCU verschillende locaties in Nederland.

VCA Lelystad, Dronten, Swifterband, zeewolde, Ketelhaven

VCA proefexamen