VCA oefenexamens

Via oefentoets.com kun je gratis VCA oefenexamens maken voor het VCA examen. Er worden oefenexamens VCA aangeboden voor de module basisveiligheid VCA (B-VCA) of voor Veiligheid voor Operationeel Leidinggevende VCA examen (VOL VCA).

Wat is VCA?

VCA certificering is voor bedrijven, zodat er een gezonde en veilige werkomgeving voor de medewerkers ontstaat: VCA staat voor:
VGM (veiligheid, gezondheid en milieu).
Checklist
Aannemers

Veel bedrijven eisen van de onderaannemers (ingehuurde bedrijven) om VCA gecertificeerd te zijn. Dat betekent dat alle medewerkers van de onderaannemers een VCA diploma moeten hebben.

De volgende diploma’s VCA zijn er:
B-VCA =  Voor uitvoerende medewerkers = Basisveiligheid VCA
VOL-VCA = Voor leidinggevende medewerkers
VCU  = Voor Uitzendorganisaties = (bijna gelijk aan VOL-VCA met informatie voor intercedenten).
VCO = Voor opdrachtgevers

Samenvatting B-VCA

De samenvatting B-VCA zorgt ervoor dat je de lesstof basisveiligheid VCA snel en makkelijk kunt doornemen. De samenvatting is gebaseerd op het studieboek Basisveiligheid VCA van A.J. Verduijn. Je kunt het studieboek ook bestellen en aanvullend op de samenvatting gebruiken.

Samenvatting B-VCA

 

 

Proefexamen B-VCA

Bereid je goed voor op het examen basisveiligheid VCA. Per VCA proefexamen worden er 10 vragen gesteld die jij in 15 minuten moet beantwoorden, zodat je oefent net zoals het echte B-VCA examen. Het officiële bestaat uit 40 vragen die je in 60 minuten moet beantwoorden. Nadat je een proefexamen van 10 vragen hebt afgerond krijg je de uitslag te zien en vervolgens kun je alle antwoorden rustig teruglezen.

VCA proefexamen

 

Oefenvragen B-VCA

Het is ook mogelijk om de basisveiligheid lesstof per hoofdstuk te oefenen, zodat je kunt zien welke onderwerpen je al begrijpt. Je kunt je vervolgens concentreren op de hoofdstukken die je nog niet beheerst. Koop de samenvatting basisveiligheid VCA om de lesstof snel door te nemen. Bij het maken van de oefenvragen krijg je na ieder gegeven antwoord direct het juiste antwoord te zien. Per quiz zijn er tussen de 5 en 8 vragen.

VCA oefenvragen

 

Samenvatting VOL-VCA

De samenvatting VOL-VCA zorgt ervoor dat je de lesstof VOL VCA snel en makkelijk kunt doornemen. De samenvatting is gebaseerd op het studieboek VOL VCA van A.J. Verduijn. Je kunt het studieboek ook bestellen en aanvullend op de samenvatting gebruiken. Vandaag besteld morgen in huis.

Samenvatting VOL-VCA

 

 

Proefexamen VOL-VCA

De eindtermen VOL VCA zijn per 1 september 2017 gewijzigd, waardoor je de samenvatting VOL VCA kunt doornemen voor de actuele lesstof. Zodra je de lesstof hebt doorgenomen kun je de gratis VCA VOL proefexamens maken, zodat je kunt toetsen of je de lesstof begrijpt. Het officiële examen bestaat uit 70 vragen die je in 75 minuten moet beantwoorden. Heb je tenminste 45 vragen juist beantwoord dan ben je geslaagd en ontvang je het VOL VCA certificaat.

VCA VOL proefexamen

 Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)

Binnen een werkomgeving kunnen er verschillend risico's bestaan, waardoor het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen noodzakelijk is. Persoonlijke beschermingsmiddelen worden om drie redenen gebruikt binnen een bedrijf.

  1. De bron kun je niet wegnemen
  2. Isolatie of afscherming is niet mogelijk
  3. geen andere oplossing.

 

Wat is een persoonlijk beschermingsmiddel?

Dit zijn middelen om een werknemer te schermen tegen één of meerdere gevaren die zijn welzijn of veiligheid kunnen bedreigen.Een PBM moet een CE-keurmerk hebben. Een PBM moet de bescherming bieden, betrouwbaar en getest zijn.

 

Laatste minuut risico analyse (LMRA)

De kansberekeningen waarop het veiligheidsbeleid van een organisatie is bepaald worden vaak door deskundige uitgevoerd. De risico-inventarisatie kan met behulp van alle medewerkers in een bedrijf uitgevoerd worden.

De laatste minuut risico analyse (LRMR) moet door iedere werknemer uitgevoerd worden, die te maken krijgt met veiligheidsrisico's. Dit betekent dat je in een minuut de risico's gaat bepalen die jouw werkzaamheden kunnen hebben en vervolgens ga je zorgen dat je zo veilig mogelijk gaat werken.

  1. Welke risico zijn er. Wat is de kans en wat is het effect.
  2. Welke maatregelen kan je nemen tegen de risico’s.
  3. Gebruik de maatregelen.

 

Ongevallen

Veiligheid = Het bewust nemen van aanvaarbare risico’s.
Ongeval = Een ongewenste gebeurtenis met schade of verwoning tot gevolg.
Bijna-ongeval = Een ongewenste gebeurtenis die niet leidt tot schade of verwoning.
Incident = Een ongeval met of zonder schade of letsel.

 

Ongevallentheorie van Lateiner

In 80% van de gevallen ontstaat een ongeval door een menselijke fout. De overige 20% is gevolg van een onveilige situatie (Waarvan 18% veroorzaakt door menselijk falen).

 

Besloten ruimte

Een besloten ruimte is een plek waar je moeilijk bij kunt komen. Dit geldt ook voor hulpverleners. Vaak is de ruimte slecht geventileerd. Deze ruimten worden met name betreden voor schoonmaakwerkzaamheden, onderhoud of reparatie. Een voorbeeld van een besloten ruimte is een lift schacht, rioolbuis, kelders, kruipruimten onder een huis.

Door de slechte ventilatie neemt de kans toe op een gevaarlijke situatie. Denk aan vergiftiging of brand.

 

Werken op hoogte

Er gebeuren veel ongelukken per jaar door vallen van hoogte. Valgevaar is werken op een hoogte van hoger dan 2,5 meter, waardoor er verplichtingen zijn zoals:

Aanbrengen van een steiger, plaatsen van leuning of hek, dicht maken van gaten, beschermingsmiddelen gebruiken (helm, veiligheidsschoenen, vangnetten.

 

Lassen en snijden

Bij elektrisch lassen wordt door kortsluiting een vlamboog gemaakt. Door de vlamboog smelten materialen aan elkaar. Door de hitte ontstaan gevaren.

 

Sloopwerkzaamheden

Gevaren bij slopen zijn: verstappen, uitstekende constructiedelen, werken op hoogte, vallend materiaal, instorting, gevaarlijke stoffen (asbest of kwartsstof) en lawaai.

 

Gevarendiamant

Een veiligheidsinformatieblad moet bij een gevaarlijke stof gevoegd worden bij de handel van een product. De gebruiker moet weten:

  • Welke gevaarlijke chemische stoffen aanwezig zijn.
  • Welke risico er aan verbonden zijn.
  • Welke maatregelen er getroffen kunnen worden.

Via een website stellen bedrijven ook andere informatie beschikbaar: grenswaarde (mate van giftigheid), samenstelling, wijze van opname, directe gevaren, eerste hulp maatregelen.

De gevarendiamant (zie rechts) geef informatie over de gevaren van een product. gevarendiamant
Rood vlak = Brandgevaar.
Blauw vlak = Gevaar voor de gezondheid.
Geel vlak = Reactie op andere stoffen (instabiliteit/reactiviteit)
Wit vlak = Speciale waarschuwingen.

Er wordt een cijfer 1 t/m 4 gebruikt per vlak. Hoe hoger het cijfer des te gevaarlijker de stof is op dat vlak.

VCA

Deel deze pagina