VCA

VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers. Na meer dan 25 jaar is VCA dé standaard voor veilig, gezond en duurzaam werken. Het begon als een standaard checklist voor werkgevers en werknemers in bepaalde beroepen, maar is uitgegroeid tot de meest bekende certificering voor onder andere de bouw, de technische sector en de farmaceutische en petrochemische industrie. Met een VCA diploma- of certificaat ga je dus iedere dag weer veilig en gezond aan het werk!

VCA Basisveiligheid

Voor werknemers is er de VCA proefexamen basisveiligheid module.

VCA VOL

Voor leidinggevende is er de VCA VOL module.

VIL VCU

Voor intercedenten is er de VIL VCU module.

SSVV

VCA certificering

Het terugdringen van ongevallen op de werkvloer is het belangrijkste aspect van VCA. Dit begint met een goede bewustwording van de gevaren die zich voor kunnen doen. Veel bedrijfsongelukken gebeuren door onwetendheid en dankzij VCA zijn zowel werknemers als werkgevers  met een VCA certificaat of diploma hiervan meer doordrongen.

De VCA certificering is niet verplicht. Vanwege de eigen veiligheid en die van je collega’s of medewerkers is het wel aan te raden de cursus te volgen. Steeds meer opdrachtgevers vragen naar een VCA certificering en werknemers met een VCA diploma hebben een streepje voor tijdens een sollicitatieprocedure.

 

Wat betekent VCA?

SVH betekenis

Betekenis VCA Basis

Het VCA Basis diploma toont aan dat je als werknemer over de basiskennis beschikt om in risicovolle omgeving veilig je werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Je bent op de hoogte van de wet- en regelgeving, herkent gevaarlijke situaties én weet hoe je deze moet voorkomen.

Het VCA Basis diploma staat ook wel bekend als Basisveiligheid VCA diploma of kortweg B-VCA diploma. Het wordt vaak gevraagd in de volgende sectoren:

  • Bouw
  • Infra
  • Maakindustrie
  • Installatietechniek
  • Elektrotechniek
  • Technische diensten
  • Logistiek
  • Petrochemie
VCA VOL

Betekenis VCA VOL

De afkorting VOL in VCA-VOL staat voor Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden. Het is het VCA diploma voor iedereen met een leidinggevende functie. Ook zzp’ers die aan de VCA-normen willen voldoen moeten over een VCA-VOL diploma beschikken.

Naast de basisveiligheidsaspecten, wet- en regelgeving op het gebied van milieu en arbeidsomstandigheden en een uitgebreidere kennis van veilig en gezond werken op bedrijfsniveau, leer je ook hoe je medewerkers gemotiveerd kunnen worden om zo veilig en gezond mogelijk te werken.

VCA-VOL wordt ook wel aangeduid als VOL-VCA.

VIL VCU

Betekenis VIL-VCU

VIL staat voor Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden en VCU voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Uitzendorganisaties. Met het diploma VIL-VCU toont je aan dat je voldoende basiskennis hebt over veiligheid, gezondheid en milieu en dat je deze kennis kunt toepassen in het belang van de mensen die je uitleent.

 

Bij VIL-VCU komen dezelfde onderwerpen aan bod als bij VCA-VOL, maar dan bekeken vanuit de uitzendorganisatie. Je hebt inzicht in de verschillende rollen, taken en verantwoordelijkheden en je kent de wet- en regelgeving, de risico’s van het uitzendwerk en de specifieke situatie bij de inlener. Daardoor helpt je de kandidaat zijn plek te vinden bij de inlener en ben je een volwaardig aanspreekpunt voor beide partijen.

B-VCA theorieboekje
VOL VCA theorieboekje
VIL VCU theorieboekje

Wat is vca?

WAT IS VCA?

Wat is VCA? Veel ondernemers zullen zich dat misschien afvragen. VCA betekent Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers. Maar wat is VCA nog meer en wat is VCA voor een bedrijf? Het is een checklist maar ook een breed programma, waardoor bedrijven veilig, gezond en milieuvriendelijk kunnen werken. Het doel is om het aantal bedrijfsongelukken omlaag te brengen en wordt vooral gebruikt in bedrijven met riskante activiteiten of met een gevaarlijke werkomgeving, bijvoorbeeld op een bouwplaats, in een fabriek, of bij werkzaamheden aan installaties. VCA is onmisbaar voor bedrijven die graag veilig, gezond en milieuvriendelijk werken en hier graag geld en tijd in willen steken. VCA kan in worden verdeeld in: bedrijfscertificering en persoonscertificering.

 

VCA databank

Om te controleren of je zelf ingeschreven staat in het VCA Centraal Diploma Register (CDR) kun je de VCA databank raadplegen. Iedereen met een VCA diploma staat in de databank VCA vermeld. Met een geboortedatum en voor- en achternaam is na te gaan of iemand in het bezit is van een VCA diploma. Voor de geldigheid van een VCA diploma is de databank ook geschikt.

VCA Databank

 

 

WAT IS VCA BEDRIJFSCERTIFICERING?

Deze certificering is voor bedrijven. Dit systeem voor bedrijfsvoering zorgt voor een veilige werkomgeving. Veel opdrachtgevers stellen dit vaak verplicht, zodat duidelijk is dat er gewerkt wordt volgens veiligheidsprocedures en dat werknemers de juiste kennis en vaardigheden hebben.
Er zijn diverse VCA bedrijfscertificeringen:
– VCA voor onderaannemers, maar ook voor hoofdaannemers.
– VCA Petrochemie voor ondernemingen in de aardolie-industrie.
– VCU voor uitzendbureau’s.

 

WAT IS VCA PERSOONSCERTIFICERING?

De VCA persoonscertificering is voor medewerkers en leidinggevenden op de werkvloer, die gevaarlijke werkzaamheden uitvoeren of in een riskante omgeving werken. De medewerkers moeten een VCA cursus met examen volgen. Bij slaging ontvangt de werknemer een diploma. Die kan hiermee aantonen dat hij/zij weet hoe er veilig, gezond en milieuvriendelijk gewerkt moet worden.

 

WAT IS VCA BASIS?

VCA Basis, oftewel B-VCA is voor uitvoerende medewerkers. Dit is nodig als de medewerker bij een aannemer in het bedrijf gaat werken. Het certificaat geeft aan dat er een algemene kennis is met betrekking tot gezondheid, veiligheid en milieu en dat deze kennis kan worden toegepast. Er is kennis over de wet- en regelgeving, gevaarlijke situaties en hoe deze zijn te voorkomen. Hierdoor wordt de veiligheid op werkvloer enorm vergroot.

 

WAT IS VCA VOL?

Operationeel Leidinggevenden VCA, kortweg VCA VOL, is het VCA voor zelfstandigen zonder personeel en leidinggevenden. Dit diploma is nodig voor operationeel leidinggevenden bij een aannemer of onderaannemers die zelfstandige zonder personeel zijn. Het certificaat laat zien dat er algemene kennis is met betrekking tot gezondheid, veiligheid en milieu en dat deze kennis kan worden toegepast. Ook hier is kennis over de wet- en regelgeving, gevaarlijke situatie en hoe deze zijn te voorkomen. Iemand met VCA VOL is een volledig aanspreekpunt voor werknemers, opdrachtgevers en het management.

 

WAT IS VIL VCU?

VIL VCU staat Veiligheid voor Intercedenten en leidinggevenden. Dit is voor medewerkers van uitzendbureaus. Dit certificaat moet iemand hebben die bij een VCA-gecertificeerd uitzendbureau werkt of een uitzendbureau dat werknemers levert aan bedrijven die VCA-gecertificeerd zijn. Ook dit diploma laat zien dat er algemene kennis is met betrekking tot milieu, veiligheid en gezondheid en dat deze kennis beheerst wordt, vooral voor de uitzendkrachten die worden uitgezonden. Iemand met het VIL VCU is een aanspreekpunt voor werknemers, opdrachtgevers en management.

VCA