Samenvatting basisveiligheid VCA

De samenvatting basisveiligheid VCA bereid je goed voor op het B-VCA examen, waardoor je tijd bespaart met het doornemen van het studieboek basisveiligheid VCA. De samenvatting sluit aan bij het officiële VCA examen. Lees de samenvatting, leer de lesstof en maak het gratis VCA proefexamen.

Neem je toch liever het studieboek door bestel dan het studieboek via de onderstaande links. Vandaag besteld morgen in huis!

 

Samenvatting basisveiligheid VCA

 
 

<script>

 

Inhoud samenvatting basisveiligheid VCA?

De samenvatting basisveiligheid VCA is gebaseerd op het studieboek B-VCA (ISBN 9789491595295). Hieronder vind je een overzicht van de inhoud.
<script>

<script>
 

Hoofdstuk 1 VCA en wetgeving

In het eerste hoofdstuk wordt uitgelegd wat VCA betekent en welke regelgeving er van toepassing is, zoals de arbeidstijdenwet, Arbotwet en meer.

Hoofdstuk 2 risico's en preventie

Op de werkplek zijn er vele risico's aanwezig die de gezondheid en veiligheid van medewerkers kunnen aantasten. Door verschillende maatregelen kan een werkgever ervoor zorgen dat de veiligheid gewaarborgd is. Niet alleen de werkgever is verantwoordelijk maar ook de werknemers hebben een belangrijk rol bij de veiligheid.

Hoofdstuk 3 brand en explosies

In het derde hoofdstuk wordt ingegaan op de gevaren van brand en explosies. Wat is een brand en hoe ontstaat dit eigenlijk en vervolgens de blusmiddelen die er zijn per type brand. Wat is explosiegevaar en op welke wijze kun je dit voorkomen.

Hoofdstuk 4 gevaarlijke stoffen

Binnen veel organisatie wordt er gebruik gemaakt van gevaarlijke stoffen, waardoor er verschillende risico's ontstaan. Van belang is om na te gaan op welke wijze deze risico beperkt kunnen worden, waardoor medewerkers beperkt blootgesteld worden aan gevaarlijke of giftige stoffen. Verder wordt in dit hoofdstuk de symbolen behandeld die je aantreft op de verpakkingen.

Hoofdstuk 5 Arbeidsmiddelen

Om bepaalde werkzaamheden te kunnen uitvoeren heb je verschillende gereedschappen nodig. Daarnaast zijn er verschillende gereedschappen die het werk een stuk sneller en makkelijker maken. In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed op welke wijze je gereedschappen moet gebruiken en wanneer je gereedschappen moet vervangen.

Hoofdstuk 6 Bijzondere werkomstandigheden

Bij bijzondere werkomstandigheden moet je denken aan: werken in een besloten ruimte, werken op grote hoogte, lassen en snijden of het slopen van een gebouw. In dit hoofdstuk wordt geleerd op welke wijze je kunt werken in bijzondere omstandigheden, zodat je veiligheid gewaarborgd is.

Hoofdstuk 7 elektriciteit

Afgezien van de opwekking van elektriciteit is dit een schone energievorm. Bij gebruik komen er geen gassen vrij. Vaker wordt daarom gekozen voor elektrische apparaten. Gevaar is dan elektrocutie.

Voorbeelden gevaren: hijskraan die een leiding raakt, kabel kapot maken bij graafwerkzaamheden, elektrisch gereedschap met beschadigde kabel.

Hoofdstuk 8 preventie

In hoofdstuk 8 komt aan de orde op welke wijze je op een verantwoorde wijze kunt werken, zoals de lichamelijke belasting, struikelen en vallen, lawaai. Wat kun je doen om je lichaam te beschermen. Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's). Tot slot komen in dit hoofdstuk verschillende borden aan bod. Gebodsborden, verbodsborden, veiligheidsvoorzieningen en waarschuwingsborden.

 

Samenvatting basisveiligheid VCA doorgenomen?

Als je de samenvatting basisveiligheid VCA hebt doorgenomen kun je het VCA proefexamen maken, waardoor je kunt toetsen of je de lesstof begrepen hebt.

 

 

Samenvatting basisveiligheid VCA

 

 

samenvatting basisveiligheid VCA