Samenvatting VCA VOL

De samenvatting VCA VOL helpt jou de lesstof Veiligheid voor Operationeel Leidinggevende VCA
te begrijpen. Bespaar veel tijd door de samenvatting door te nemen en maak daarna een VCA proefexamen. Maak gratis de proefexamens VOL VCA, zodat je kunt toetsen of je klaar bent voor het examen VOL VCA.

Samenvatting VOL VCA

 

Inhoud samenvatting VCA VOL

De samenvatting VCA vol is gebaseerd op het studieboek, waardoor de lesstof volledig is:

Het boek bestaat uit 8 hoofdstukken en vervolgens uit een hoofdstuk met borden.

  

 Hoofdstuk 1 VCA en wetgeving

In het eerste hoofdstuk wordt uitgelegd wat de betekenis is van VCA en welke wetgeving van toepassing is.

VCA is van toepassing op risicovolle bedrijven/werkzaamheden zoals fabrieken, installaties en de bouw. Er zijn drie niveaus VCA

 1. * VCA (één ster) = Voor bedrijven met minder dan 35 medewerkers.
 2. ** VCA (twee sterren) = VCA * + veiligheidsstructuren en systemen van het bedrijf worden beoordeeld. VCA ** is bedoeld voor grotere bedrijven die ook als hoofdaannemer optreden.
 3. VCA Petrochemie = VCA ** + aanvullende eisen.

 

Hoofdstuk 2 Risico’s en preventie

Aan de meeste dingen in het leven zijn risico’s verbonden. Denk aan sport dat je geblesseerd kan raken. Op het werk zijn er ook risico’s. Om de risico’s op het werk te verkleinen zijn er de Arbowet en het Veiligheidsbeleid.

Veiligheid is het bewust nemen van aanvaardbare risico’s.

 

Hoofdstuk 3 Werkplek en persoonlijke beschermingsmiddelen

Belasting van het lichaam kan gezond zijn vanwege het bewegen. Wanneer je het lichaam verkeerd belast wordt het ongezond met als gevolg rugproblemen, vingers die bekneld raken etc.

 

Hoofdstuk 4 Arbeidsmiddelen

Er zijn verschillende arbeidsmiddelen. Bijvoorbeeld: Hamer, beitel, vijlen, steeksleutels tangen, freesbank, handcirkelzaag, kettingzaag, kolomboormachine, vast opgestelde slijpmachine etc.

 • Eenvoudige handgereedschappen
 • Mechanisch aangedreven machines
 • Elektrisch handgereedschap
 • Vast opgestelde machines
 • Hijsen
 • Vorkheftruck
 • Palletwagen

 

Hoofdstuk 5 bijzondere werkomstandigheden

Bijzondere werkomstandigheden zijn omgevingen zoals werken in een besloten ruimte, werken op grote hoogte, lassen en snijden of het slopen van een gebouw.

 

Hoofdstuk 6 gevaarlijke stoffen

Er zijn op het werk mogelijk veel gevaarlijke stoffen, zoals asbest. Chemische stoffen, zoals acetyleen bij het lassen of pesticiden (landbouwgif). Er zijn verschillende gevaren op het werk:

 1. Vergiftigingsgevaar
 2. Verstikkingsgevaar
 3. Bijtend en corrosiegevaar
 4. Brand- en explosiegevaar

 

Hoofdstuk 7 Elektriciteit

Afgezien van de opwekking van elektriciteit is dit een schone energievorm, omdat er bij het gebruik geen gassen vrij komen. Vaker wordt daarom gekozen voor elektrische apparaten. Gevaar is dan elektrocutie.

Voorbeelden gevaren zoals hijskraan die een leiding raakt, kabel kapot maken bij graafwerkzaamheden, elektrisch gereedschap met beschadigde kabel.

De gevaren bij elektriciteit ontstaan door kapot materiaal of menselijke gedrag (fouten), waardoor gevolgen als elektrocutie, letsel of blijvend letsel, brand en explosiegevaar er zijn.

Spanning = uitgedrukt in Volt (V).
Stroom = uitgedrukt in Ampère (A).
Weerstand = uitgedrukt in Ohm (Ω).

 

Hoofdstuk 8 brand en explosies

Er zijn drie dingen nodig voor een brand.

 1. Een brandbare stof (olie, hout, gas, kleding aluminium, magnesium etc).
 2. Zuurstof (lucht bevat 21% zuurstof, soms hoger waardoor toename risico voor brand is).
 3. Een bepaalde temperatuur (Energie om brand te veroorzaken, vonk, vlam, hitte)

De brand kun je dus bestrijden door één van deze bovenstaande zaken weg te halen. Zelfontbrandingstemperatuur = De temperatuur die zo hoog wordt dat de stof spontaan gaat branden.

 

Samenvatting VOL VCA

 

 

 

Samenvatting VCA VOL

Deel deze pagina