Vol VCA

Vol VCA

 

Theorie VOL VCA

De theorie VOL VCA omvat verschillende relevante aspecten ten aanzien van veiligheid, gezondheid en milieu. Als operationeel leidinggevende met een VOL VCA diploma kan er toezicht gehouden worden op de veiligheid van medewerkers, kan de leidinggevende instructies geven aan medewerker en worden er voorstellen gedaan om de veiligheid binnen het bedrijf te verbeteren.
 
Een operationeel leidinggevende is bekend met de verplichtingen vanuit de Arbowet, Europese richtlijnen en milieuwetgeving. Het is de taak van de leidinggevende om medewerkers uitleg te geven omtrent de van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Door informatieverstrekking wordt de veiligheid bevorderd.
 
VOL VCA betekent meer. Een VCA gecertificeerde levert een positieve bijdrage aan de uitvoering van het veiligheidsbeleid. Het is een voorbeeld rol waarbij continue verbeteringen doorgevoerd worden. Met elkaar een prettige en veilige werkomgeving creëren en behouden.
 
Binnen een bedrijf doen zich risico’s voor. Iedereen binnen het bedrijf moet een bijdrage leveren om deze risico te verminderen en passende maatregelen te nemen. Of dit met de Laatste Minuut Risico Analyse wordt bereikt of het verbeteren van het beleid, het is de taak van de operationeel leidinggevende om dit uit te dragen.
 
Start direct met een gratis VOL VCA proefexamen.

 

VOL VCA

 

 

Deel deze pagina