Samenvatting Wft basis

Oefenvragen consumptief krediet

Wat doet een Wft consumptief krediet adviseur? Een Wft consumptief krediet adviseur heeft een aantal belangrijke kerntaken. In dit artikel wordt een korte uitleg gegeven over deze kerntaken. Een belangrijk deel van het takenpakket van een Wft basis adviseur is het communiceren met de klant en het verzamelen van de informatie. Er dient gewerkt te worden met juiste maar ook met volledig informatie. Een goede adviseur is niet alleen mondeling maar ook schriftelijk in staat om te communiceren met de cliënt.

Taak 1. Inventariseren van de gegevens van de klant

Op basis van de relevante wet- en regelgeving wordt een inventarisatie van de gegevens van de klant gehouden. De adviseur doet dit gestructureerd en vraagt door indien dit noodzakelijk is. Een belangrijk onderdeel is het vaststellen van de identiteit, beschikkingsbekwaamheid en handelingsbekwaamheid. De ontvangen informatie wordt getoetst op juistheid, volledigheid en daarnaast ook strijdigheid. Er moet een goed beeld verkregen worden van de wensen, eisen en noodzakelijke gegevens om tot een juist en passend kredietadvies te komen. Op basis van de verkregen informatie, waaronder de loonstrook of andere bewijsstukken wordt het inkomen berekend en vastgesteld. De hoogte van het inkomen is een doorslaggevende factor in het proces van de kredietaanvraag.

Taak 2. Opstellen van de risicoanalyse ten behoeve van het advies

De Wft consumptief krediet adviseur stelt op basis van de verzamelde gegevens een risicoanalyse op. Deze risicoanalyse bestaat uit in kaart brengen van de verschillende levensfasen, inkomstenbronnen, samenlevingssituatie en kredietaanvraag. Er wordt een klantprofiel opgesteld, waarbij de huidige en toekomstige inkomstenbronnen tot uitdrukking komen. Zodra de Wft adviseur op basis van de relevante gegevens de volledig risicoanalyse heeft uitgevoerd en het klantprofiel helder is, kan er overgegaan worden tot het advies.

Wat doet een Wft consumptief krediet adviseur

Wat doet een Wft consumptief krediet adviseur

 

Taak 3. Adviseren

Een advies komt tot stand, nadat de adviseur de klant gegevens en risicoanalyse heeft uitgevoerd. De lening vergelijken tussen de verschillende aanbieders is een belangrijk onderdeel. Deze vergelijking bestaat niet uitsluitend uit het laagste rentetarief maar ook de overige voorwaarden. Deze overige voorwaarden dienen aan te sluiten bij de situatie van de klant. Daarnaast zijn ook de wijzigingen in de relevante wet- en regelgeving van belang om in ogenschouw te nemen. De Wft adviseur is daarbij gebonden aan gedragscodes. Relevante fiscale regelgeving en de gevolgen voor de klant dienen volstrekt duidelijk te zijn. Het kredietvoorstel krijgt bijvoorbeeld te maken met het inkomen en de bruto- netto berekening. Daarnaast zijn er fiscale gevolgen indien het krediet bestemd is voor een eigen woning. Een belangrijke stap in deze fase van het kredietaanvraag proces is dat de Wft adviseur een uitleg geeft aan de kredietaanvrager omtrent de verschillende keuze mogelijkheden van de leningen. Deze uitleg kan bestaan uit het toelichting van de verschillende financieringsvormen, aflossingsvormen, zekerheden, verzekeringen en de rente- en looptijden van de verschillende leningen. De verschillende leningsmogelijkheden worden afgezet tegen de persoonlijke situatie van de klant. Tevens is het adequaat vastleggen van het adviestraject in een dossier een belangrijke stap voor de adviseur. Op een later moment moet duidelijk zijn waar het advies op gebaseerd is geweest en welke keuzemogelijkheden de klant zijn voorgelegd.

Taak 4. Beheren en actueel houden van het advies

Indien het adviestraject tot een daadwerkelijk verstrekking van een krediet overgaat volgt er een fase van beheer en actueel houden van het advies. Binnen het beheer is van belang dat er periodiek wordt vastgesteld dat aan de betalingsverplichtingen voldaan is. Tijdens dit beheer kan het oversluiten van een lening of het wijzigen van een bestaande lening aan de orde komen. Dit kan de oorzaak zijn van gewijzigde persoonlijke omstandigheden, marktomstandigheden of door wijzigingen van wet- en regelgeving. Een voorbeeld van een wijziging is de renteverlaging op de financiële markten. Het oversluiten van een lening kan dan mogelijk leiden tot een afname van maandelijks lasten. De Wft adviseur neemt periodiek contact op met een klant om de wijzigingen in kaart te brengen of om relevante marktomstandigheden met de klant te communiceren. De wijzigingen en gevolgen worden vastgelegd in het dossier van de klant.

Wat doet een Wft consumptief krediet adviseur?

De taken van een Wft consumptief krediet adviseur bestaan in grote lijnen uit:

  • Inventariseren van de gegevens van de klant
  • Opstellen van de risicoanalyse ten behoeve van het advies
  • Advies geven
  • Beheer en actueel houden van het advies

 

Samenvatting Wft basis

Met het E-book Wft basis kun je de basis van een adviseur consumptief krediet leren.

Oefenvragen consumptief krediet

Maak een aantal oefenvragen Wft consumptief krediet.