Wat is vca?

WAT IS VCA?

Wat is VCA? Veel ondernemers zullen zich dat misschien afvragen. VCA betekent Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers. Maar wat is VCA nog meer en wat is VCA voor een bedrijf? Het is een checklist maar ook een breed programma, waardoor bedrijven veilig, gezond en milieuvriendelijk kunnen werken. Het doel is om het aantal bedrijfsongelukken omlaag te brengen en wordt vooral gebruikt in bedrijven met riskante activiteiten of met een gevaarlijke werkomgeving, bijvoorbeeld op een bouwplaats, in een fabriek, of bij werkzaamheden aan installaties. VCA is onmisbaar voor bedrijven die graag veilig, gezond en milieuvriendelijk werken en hier graag geld en tijd in willen steken. VCA kan in worden verdeeld in: bedrijfscertificering en persoonscertificering.

WAT IS VCA BEDRIJFSCERTIFICERING?

Deze certificering is voor bedrijven. Dit systeem voor bedrijfsvoering zorgt voor een veilige werkomgeving. Veel opdrachtgevers stellen dit vaak verplicht, zodat duidelijk is dat er gewerkt wordt volgens veiligheidsprocedures en dat werknemers de juiste kennis en vaardigheden hebben.
Er zijn diverse VCA bedrijfscertificeringen:
- VCA voor onderaannemers, maar ook voor hoofdaannemers.
- VCA Petrochemie voor ondernemingen in de aardolie-industrie.
- VCU voor uitzendbureau's.

 

WAT IS VCA PERSOONSCERTIFICERING?

De VCA persoonscertificering is voor medewerkers en leidinggevenden op de werkvloer, die gevaarlijke werkzaamheden uitvoeren of in een riskante omgeving werken. De medewerkers moeten een VCA cursus met examen volgen. Bij slaging ontvangt de werknemer een diploma. Die kan hiermee aantonen dat hij/zij weet hoe er veilig, gezond en milieuvriendelijk gewerkt moet worden.

 

WAT IS VCA BASIS?

VCA Basis, oftewel B-VCA is voor uitvoerende medewerkers. Dit is nodig als de medewerker bij een aannemer in het bedrijf gaat werken. Het certificaat geeft aan dat er een algemene kennis is met betrekking tot gezondheid, veiligheid en milieu en dat deze kennis kan worden toegepast. Er is kennis over de wet- en regelgeving, gevaarlijke situaties en hoe deze zijn te voorkomen. Hierdoor wordt de veiligheid op werkvloer enorm vergroot.

 

WAT IS VCA VOL?

Operationeel Leidinggevenden VCA, kortweg VCA VOL, is het VCA voor zelfstandigen zonder personeel en leidinggevenden. Dit diploma is nodig voor operationeel leidinggevenden bij een aannemer of onderaannemers die zelfstandige zonder personeel zijn. Het certificaat laat zien dat er algemene kennis is met betrekking tot gezondheid, veiligheid en milieu en dat deze kennis kan worden toegepast. Ook hier is kennis over de wet- en regelgeving, gevaarlijke situatie en hoe deze zijn te voorkomen. Iemand met VCA VOL is een volledig aanspreekpunt voor werknemers, opdrachtgevers en het management.

 

WAT IS VIL VCU?

VIL VCU staat Veiligheid voor Intercedenten en leidinggevenden. Dit is voor medewerkers van uitzendbureaus. Dit certificaat moet iemand hebben die bij een VCA-gecertificeerd uitzendbureau werkt of een uitzendbureau dat werknemers levert aan bedrijven die VCA-gecertificeerd zijn. Ook dit diploma laat zien dat er algemene kennis is met betrekking tot milieu, veiligheid en gezondheid en dat deze kennis beheerst wordt, vooral voor de uitzendkrachten die worden uitgezonden. Iemand met het VIL VCU is een aanspreekpunt voor werknemers, opdrachtgevers en management.

 

We begonnen met de vraag: wat is VCA? Wellicht heeft dit artikel een stukje duidelijkheid gegeven.

 

Op welke locaties kun je VCA volgen?

 

 

 

Wat is vca