Wft basis

Gratis oefenvragen en proefexamens voor Wft basis.

Oefenvragen Wft basisProefexamen Wft basis

Wet op het financieel toezicht

Wft basis

De betekenis van Wft is Wet op het financieel toezicht. De wetgeving waarmee het uitgebreide stelsel van toezicht op financiële ondernemingen dat we in Nederland kennen (toezicht op banken, verzekeraars, e.d.) is geregeld. Om als adviseur binnen de financiële wereld actief te kunnen zijn moet je in veel gevallen beschikken over het Wft diploma, waardoor je de deskundigheid en professionaliteit kunt aantonen. Via oefentoets.com kun je gratis de oefenvragen en oefenexamens Wft basis maken, waardoor je het Wft diploma makkelijker kunt behalen.

Wft Basis

Waarom Wft basis?

Wat is Wft basis?

Iedereen die actief is in de financiële dienstverlening is verplicht om het Wft Basis certificaat te
hebben. Met dit certificaat toon je aan dat je vakbekwaam bent, bekend met de Wet op het
Financieel Toezicht (Wft) en gekwalificeerd om passende adviezen te geven.
Met de Wet op het Financieel Toezicht wordt het uitgebreide stelsel van financiële ondernemingen in
Nederland geregeld. Denk hierbij aan banken, verzekeringsmaatschappijen, financieel adviseurs en
hypotheekverstrekkers. Om de risico’s voor de klant te verkleinen is iedereen die in de financiële
sector werkt en direct contact heeft met de klanten, verplicht om het Wft Basis diploma te halen.
De Wet op het Financieel Toezicht is voortgevloeid uit de financiële crisis die in 2007 ontstond. Deze
kredietcrisis liet zien hoe kwetsbaar het financiële systeem kan zijn. Doordat veel bedrijven in deze
sector elkaar overlappen konden de problemen snel overslaan naar andere instellingen. Met een
wereldwijde crisis tot gevolg.
Financieel toezicht zorgt er voor dat:

 • De stabiliteit van het financieel systeem gewaarborgd is.
 • De financiële markten efficiënt werken.
 • De consumenten beschermd zijn tegen een faillissement of ontoelaatbaar gedrag van
  financiële instellingen.

Om het Wft certificaat te halen moet je een Wft Basis examen doen.

Inhoud van de toets

Wft certicaat

Er zijn diverse soorten Wft examens. Het basis certificaat Wft is verplicht voor iedereen die in
de financiële sector contact heeft over of adviezen geeft aan consumenten op – onder andere – de
volgende gebieden:

 • Kredieten
 • Betalen
 • Schades
 • Verzekeringen
 • Sparen
 • Beleggen
 • Pensioen
 • Financiële producten

Welke wft modules zijn er?

Wft modules

Daarnaast zijn er aanvullende Wft modules die dieper ingaan op de volgende onderwerpen:

 • Wft Vermogen
 • Wft Hypothecair krediet
 • Wft Consumptief krediet
 • Wft Inkomen
 • Wft Pensioen
 • Wft Schade Particulier
 • Wft Schade Zakelijk
 • Wft Zorg

Ook deze modules worden met een examen afgesloten. Welk diploma een financieel adviseur
uiteindelijk nodig heeft, hangt af van de beroepskwalificatie die verplicht is voor de werkzaamheden
van de financieel adviseur.

Wft examens

Vakbekwamheidsbouwerk

Vakbekwaamheidsbouwwerk
Bovenstaande diploma’s zijn alleen geldig in combinatie met een WFT Basis certificaat. Uitzondering
hierop is de WFT Zorg. Deze kun je halen zonder het WFT Basis certificaat. Het is mogelijk en soms
ook nodig om meerdere diploma’s te halen, dit wordt ook wel het vakbekwaamheidsbouwwerk
genoemd. Om bijvoorbeeld het WFT Schade Zakelijk diploma te halen moet je eerst het WFT Schade
Particulier diploma halen.
Het vakbekwaamheidsbouwwerk ziet er als volgt uit:
Wft Basis
Wft Consumptief krediet
Wft Inkomen
Wft Schade Particulier
Wft Schade Particulier – Schade Zakelijk
Wft Vermogen
Wft Hypothecair krediet
Wft Pensioen
Wft Zorg

PE-Eis

Als je in het bezit bent van een Wft diploma is het ook nodig om deze geldig te houden door te
voldoen aan de periodieke PE-Eis. PE staat voor Permanente Educatie en is bedoeld om te toetsen of
adviseurs nog voldoende op de hoogte zijn van de recente wet- en regelgeving. Als je niet voldoet
aan de PE-Eis mag je geen advies meer geven aan consumenten. Heb je meerdere Wft certificaten?
Dan geldt de PE-Eis alleen voor de hoogste beroepskwalificatie en ben je vrijgesteld van de
onderliggende modules.