Gratis VCA proefexamen

Werknemers in de elektrotechniek, bouw, petrochemie en offshore zijn verplicht om een VCA certificaat te hebben. VCA is de afkorting van ‘Veiligheid, Gezondheid en Milieu’. Het is een checklist waar werknemers op risicovolle plekken zich aan moeten houden. Op de checklist komen veiligheid, duurzaamheid en gezondheid aan de orde. Om een VCA certificaat te behalen dient er een examen te worden afgelegd. Hoe zorg je ervoor dat je glansrijk voor het VCA examen slaagt? VCA proefexamen  

Tip 1 – Neem voldoende tijd om het VCA examen te leren

Een VCA examen is bedoeld voor medewerkers van allerlei branches in de bouw. Sommige werkzaamheden in de bouw brengen risico’s voor werknemers met zich mee. Denk bijvoorbeeld aan gevaarlijke stoffen die gebruikt worden in de petrochemie. Een VCA certificaat toont aan dat de medewerker over voldoende kennis van veiligheid en gezondheid beschikt. Hij of zij heeft met succes een VCA examen afgelegd. Het is echter niet voor iedereen gemakkelijk om dit certificaat te behalen. Sterker nog, het VCA examen wordt over het algemeen als best wel lastig beschouwd. De meeste cursisten zakken omdat ze te weinig tijd hebben genomen om te leren. Bepaalde VCA stof moet je echter gewoon weten. Neem zodoende voldoende tijd om te leren. Je kunt elke dag het beste 20 tot 30 minuten leren en dan een pauze nemen. VCA basis samenvatting E-book

Tip 2 – Doe een VCA oefenexamen

Het is handig om te oefenen met een VCA proefexamen. Op onze website vind je meerdere proefexamens. Door te oefenen weet je hoe een VCA examen er ongeveer uit ziet. Je bent daardoor beter voorbereid. Veel cursisten zakken helaas ook omdat ze de vragen niet goed hebben gelezen. De eerste tip is dan ook dat je ruim de tijd moet nemen voor de vragen. Lees de vraag meerdere malen door en schrijf dan pas een antwoord op. Weet je het antwoord op een bepaalde vraag echt even niet meer? Ga dan door naar de volgende vraag, en kom er later nog even op terug.

VCA proefexamen

Proefexamen VCA[/learn_more]

Tip 3 – Analyseer de vraagstelling

Begrijpend lezen speelt een belangrijke rol bij het VCA examen. Kijk goed naar de vraagstelling en analyseer. Bedenk wat er precies wordt gevraagd. Misschien komt de vraag ‘wat is een voorbeeld van onverantwoord gedrag op de werkvloer?’ voorbij. Bedenk dat deze vraag draait om gedrag. Dit is de mentaliteit van een werknemer en iets wat hij of zij doet. Geef vervolgens antwoord op wat iemand wel óf niet moet doen. Woorden als ‘welke’, ‘van’ en ‘maatregel’ geven vaak aan dat het om een bepaald doel gaat. Schrijf op dezelfde manier een antwoord op. Wees daarbij helder en haal er niet teveel hoofd- en bijzaken bij. Een kort maar correct antwoord werkt bij een VCA examen beter dan een lang verhaal.

Tip 4 – Verwerk veiligheid en gezondheid in je antwoord

Sommige vragen uit het VCA examen kunnen erg algemeen zijn. Deze zijn soms lastig te beantwoorden. Denk altijd vanuit het oogpunt ‘veiligheid en gezondheid’ en beantwoord aan de hand daarvan je vragen. Daar gaat het immers om tijdens de VCA cursus. Probeer te voorkomen dat je afdwaalt en over andere dingen gaat schrijven. Hopelijk heb je voldoende gestudeerd en ben je er helemaal klaar voor om aan het VCA examen te beginnen. Succes! VOL VCA proefexamen     VCA examen

Gratis VCA proefexamen

Wil jij met vlag en wimpel slagen voor het VCA examen maak dan de gratis VCA proefexamens.

VOL VCA

Wil jij liever slagen voor het VOL VCA examen maak dan de gratis proefexamens VOL VCA.